Oznanilo tedna 27 – MT – 13. nedelja med letom

Božja Beseda: 1. ber.: 2 Kr 4,8-11.14-16a;
2. ber.: Rim 6,3-4.8-11; ev.: Mt 10,37-42.

 

Beseda živega boga

»Kdor dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ne bo izgubil svojega plačila.« (Mt 10,42)

 

 

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH 27/23

Nedelja

 02.07.2023

13. NEDELJA
MED LETOM
  9.00 Dramlje za starše in rod. Korenjak

       –  za Edvarda in družino Lorger [S]

10.30 Ponikva za žive in pokojne farane

Ponedeljek

 03.07.2023

Tomaž, apostol 19.00 Ponikva za Darjo Filipšek  [S]

       –  za Stanislava Straška [ŽPK]

Torek

 04.07.2023

Ulrik (Urh, Uroš), škof   9.00 Dramlje za Dragota Rezar in sorodnike

19.00 Dramlje za Antona Galuf 8, dan [S]

       –  za Jožeta, Pavlo, Mileno obl. Laubič [ŽPK]

Sreda

 05.07.2023

Ciril in Metod, slovan. apostola in sozav. Evrope 19.00 Ponikva za Franca Hrovatič [S]

       –  za Slavkota Goleža [ŽPK]

Četrtek

 06.07.2023

Marija Goretti, devica in mučenka

čet. pred 1. petkom

19.00 Dramlje za rod. Dobnik, Mlakar in GolčmanS]

       –  Jožefa Trebovca [ŽPK]

 

Petek

 07.07.2023

božji služabnik Anton Vovk

prvi petek

19.00 Ponikva za Ano Smodej  [S]

       –  za Jakoba Šolinca [ŽPK]

Sobota

 08.07.2023

Avspicij, škof

prva sobota

19.00 Ponikva za Bogomilo Zagajšek, 30. dan [S]

       –  za Štefanjo Bučer [ŽPK]

Nedelja

 09.07.2023

14. NEDELJA
MED LETOM
  9.00 Dramlje za Karla Jošta in Heleno Kamenšek

10.30 Ponikva za Stanislavo Kovač

       –  za žive in pokojne farane [ŽPK]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.
Varji greha se, mladost! / Smrtni strup je nja sladkost. Anton Martin Slomšek

 

Misel tedna – Tomaž, apostol

Nevernega Tomaža bi lahko imenovali svetnika današnjega časa. Znani prizor nezaupanja bi utegnil napeljati na misel, da je bil dvomljivec, boječnež, svojeglavec, če ne bi prav iz evangeljskih poročil v njem prepoznali enega najsamostojnejših in najod­ločnejših med apostoli. Ko je Jezus hotel iti v Judejo, da bi obudil Lazarja, so ga učenci zadrževali, da ga ne bi Judje kamnali. Tomaž pa je tedaj spodbujal tovariše: »Pojdimo še mi, da z njim umrjemo!«

Po Gospodovem vstajenju, ko se je Jezus prikazal apostolom na velikonočno nedeljo, je Tomaž pokazal nekoliko trmaste nevere, ko ni verjel desetim apostolom, ki so mu veseli zatrjevali: »Gospoda smo videli.« V razbolelosti tistih dni je nekam široko dejal: »Če ne vidim na njegovih rokah znamenja žebljev in ne vtaknem svojega prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, ne bom veroval.«   Čez osem dni je Jezus spet prišel k apostolom in tudi Tomaž je bil med njimi. In tedaj mu Jezus reče: »Položi svoj prst semkaj in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, temveč veren.« Tedaj je Tomaž padel Gospodu k nogam in ga molil: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus pa mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, a so verovali!«

Sv. Gregor Veliki pravi: »Ni se zgodilo po naključju, da Tomaž ni veroval in se mu je dal Jezus dotakniti svojih ran, temveč po Božji odločitvi. Tomaževa nevera je naši veri v večjo korist kakor vera vseh drugih apostolov. S tem, da se je Tomaž dotaknil svetih ran, so tudi iz naše duše izginili vsi dvomi.« Tomaž je bolj kakor drugi apostoli lahko rekel: Kar smo videli in slišali, česar smo se s svojimi rokami dotaknili, besedo življenja, to vam oznanjamo.

Praznik: 3. julija.  spletna stran tednika Družina

 

Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

  1. Darovanje: V nedeljo, 2. julija je darovanje okoli oltarja. V Dramljah za cerkev v Marija Dobju. Na Ponikvi za prenovo župnišča. Hvala vsem darovalcem.
  2. V torek 4. julija bo v Dramljah dan češčenja Najsvetejšega. Vabimo vas k češčenju, če je mogoče po vaseh po naslednjem vrstnem redu:

Ob 8.00 začetek molitvenega češčenja: vasi Laze, Trnovec, Pletovarje Ob 9.00 s. maša10.00 vasi: Jarmovec, Marija Dobje in Razbor  Ob 16.00 vasi: Svetelka in Straža na Gori, Vodule Ob  17.00 vasi: Dramlje in Zalog, Šedina

Ob 18.00 vasi: Zalog , Grušce in Jazbine

Ob 19.00 sklep češčenja s sveto mašo

  1. Obisk bolnikov, v četrtek, 6. julija bo v Dramljah po 9.uri obisk bolnikov. Na Ponikvi za prvi petek ne bo obiskov.
  2. Oratorij 2023 na Ponikvi je potekal med 26. in 30. junijem. Udeležilo se ga je 59 otrok in 16 animatorjev. Program je v zadovoljstvo vseh potekal ob lepem vremenu. V sredo so se podali na peš pohod v Dramlje in nazaj. Hvala gospe Danici, ki je pripravila topel obrok.  Hvala tudi gospodinji Mariji, ki je na Ponikvi skrbela za tople obroke. Hvala delovne ekipi pod vodstvo Sare  Koražija, ki so pripravili in vodili oratorijsko dogajanje. Program  je finančno podprla  Občina Šentjur.
  1. Počitnikovanje v Ankaranu 2023: V nedeljo 2. julija vozimo v Ankaran opremo in hrano za izvedbo počitniškega progama. Nalagamo po pol enajsti maši. V ponedeljek, 3. julija odide prva skupina in v nedeljo, 9. 7. druga skupina. V prvi skupini je 46 in v drugi skupini  48 udeležencev. Iz Ponikve je 19 udeležencev. V delovni ekipi je  27 animatorjev. Počitniški program je podprlo 12 donatorjev in občine Polzela, Vransko, Tabor in Žalec.

Župnijska pisarna: v  času počitnikovanja v Ankaranu je župnijska pisarna zaprta. Za  pogrebe in bolnike kličite na tel. številko: (0039 331 99 71 794) ali  e-mail miran.sajovic@gmail.com. Nadomešča g. Miran Sajovic.

V četrtek, 13. in v petek, 14. julija pa nadomešča  v župnija Šmarje pri Jelšah.

  1. Ministranti: Župnija Ponikva: med tednom in v nedeljo, 3.7.2023 Anej Ferlež in Miha Grosek. Župnija Dramlje: Gal Zvonar, Tilen, Lovro in Teja Filej.
  2. Bralci božje besede: Župnija Dramlje: dan češčenja: ob 9.00: Branko Marot. Ob 19.00 Petra in Urška Korenjak. V nedeljo 9. 7. Petra Dobnik in Kaja Sovinc. Župnija Ponikva: po dogovoru

8. Čiščenje in košnja okoli cerkve: iz vasi Zg. Laze. Hvala vsem za čiščenje in košnjo v minulem tednu. Na Ponikvi: v juliju vas Ponikva sp. del. Hvala za čiščenje v mesecu juniju

9. Marija Dobje: v ponedeljek, 26. junija so se pričela dela na strehi cerkve v Marija Dobju. Del strehe je že prekrit. Težave dela samo nestanovitno vreme.  V naši režiji je odvoz stare opeke in ostali material iz strehe. V ponedeljek, 3. julija je predviden pričetek del pri obnovi notranje poslikave.

10. Prenova župnišča na Ponikvi: Zidarska dela so v glavnem zaključena, zaradi oratorija se bo delo nadaljevala v mesecu juliju z napeljavo ogrevanja in položitvijo podložnega betona. Potem sledijo pleskarka dela., montaža vrat in še ostala zaključna dela.

  1. Radijski prenos. V nedeljo, 30. julija bo iz cerkve sv. Martina na Ponikvi ob 10.00 uri radijski prenos svete maše. Zato bo v Dramljah sveta maša že ob 8.30 uri. V soboto 29.7. ne bo na Ponikvi večerne svete maše.
  2. Uskladitev bogoslužja v juliju in avgustu
Dogodek Dramlje Ponikva
1.    Celodnevno češčenje torek, 4. 7. 2023; ob 8.00 se izpostavi v češčenje SRT.

– ob 9.00 sv. maša,

– po maši do 11. ure izpostavitev

– popoldne ob 16.00 izpostavitev

– zaključek  sv. mašo ob 19.00

četrtek, 29. junija

ob 8.uri sv. maša,

– po sv. maši se izpostavi v češčenje SRT do12. ure

– popoldan  se izpostavi ob 15. uri in

– zaključek ob 19. uri s sv. mašo

2.    Magdalenina nedelja

in Krištofova nedelja:

nedelja, 23.7. 2023 ob 8.30 procesija sledi sv. maša. na Ponikvi  izjemoma ob 11.00 uri.
3.    Radijski prenos sv. maše v nedeljo, 30. julija sv. maša ob 8.30 uri. nedelja, 30 julija ob 10.00 uri večerne sobotne maše ni.
4.    Sv. Ožbalt Sv. maša v nedeljo.,6 avgusta ob 10.30 uri s procesijo SRT.
5.    Marija Dobje: do nadaljnjega ni bogoslužja
6.    Počitniški program

Ankaran 23:

 

v tem času bo žup.  pisarna zaprta. Dežuren bo g. Miran Sajovic 1. skupina med 3. in 8. julija;

2. skupina med 9. in 14.

julijem

7.    Velika maša 15. 8. 23: Marija Dobje ne bo mogoče. sv. maša pri sv. Uršuli, s procesijo pred mašo, ura še ni dorečena.
8.    Farno romanje  v soboto, 19.8. 2023. vabljeni tudi župljani župnije Dramlje predvidoma v Sodražico na grob  mistikinje Magdalene Gornik. Ta dan maše v župnijski cerkvi ne bo. Maša bo na romanju.
9.    Srečanje zakonskih jubilantov: nedelja, 27. avgusta

 

  1. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče, Misijonska obzorja, Prijatelj.

Pri reviji Ognjišče je še 17 neporavnanih naročnin.

 

 

Dosegljivost:

Jožef Planinc, župniki:

GSM  041/625-703

E-naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

E-naslov: jozef.planinc@siol.net

Spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

ŽUPNIJA DRAMLJE: NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

ŽUPNIJA PONIKVA: NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039