Oznanilo tedna

27. Nedelja Med letom

rožnovenska nedelja

                 2. oktober 2022       40/22

Božja Beseda: 1. ber.: Hab 1,2-3; 2,2-4;
2. ber.: 2 Tim 1,6-8.13-14; ev.: Lk 17,5-10
Ko naredite vse, kar vaj je bilo ukazano, govorite: »Nekoristni služabnik smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.«

          (Lk 17,10).

 

Rožnovenska Božja Mati

 

Papež Pij V. je 17 . marca 1572 odredil, da je 7. oktober posvečen praznovanju spomina sv. Marije Zmagovalke, kasneje pa so ga preimenovali v praznik naše ljube Gospe rožnega venca. Leta 1896 je papež Leon XIII. ukazal vsak dan molitev rožnega venca v mesecu oktobru.

Ime: Beseda rožni venec izhaja iz latinskega rosarium »venec rož«. Z molitvijo naj bi tako spletali venec rož, po zgledu vencev iz rož, ki so jih nekdaj ženini polagali na glavo nevestam.

Izvor: Obliko molitve, podobne današnjemu rožnemu vencu, so od začetka imenovali Marijin psalter. Po izročilu naj bi bil njen začetnik sv. Dominik v 13. stoletju in res so si ravno dominikanci najbolj prizadevali širiti to pobožnost.

Turki: Veliko zmago kristjanov nad Turki v bitki pri Lepantu 7. oktobra 1571 pripisujejo molitvi rožnega venca, s katero je papež Pij V. ukazal spremljati boj. Turki so bili poraženi ravno 7. oktobra, ko je imel papež videnje, v katerem je spoznal, da bodo kristjani zmagali. Vsi so se strinjali, da je imela odločilno vlogo molitev, beneški senat je dal pod sliko, ki predstavlja bitko, napisati: »Ne moč ne orožje ne poveljstvo – vse to nam ni pridobilo zmage, ampak jo je pridobila rožnovenska Marija«.

Skrivnosti: Molitev rožnega venca je razdeljena na tri »sklope«, tri dele: veseli, žalostni in častitljivi. V njih premišljujemo o odločilnih dogodkih Jezusovega in Marijinega življenja.

Svetli del: Sveti papež Janez Pavel II. je tem uveljavljenim oblikam dodal še četrti, svetli del, v katerem premišljujemo o petih najodločilnejših trenutkih Jezusovega javnega oznanjevanja.

Spomin: 7. oktobra.

 

spletna stran tednika Družina

 

Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah

ob 10.30h na Ponikvi

Nedeljska sv. maša je tudi v so-boto zvečer na Ponikvi ob 19h.

 

Danes je darovanje okrog oltarja, hvala za vaš dar.

 

V nedeljo, 9. oktobra bo na Ponikvi potekalo srečanje Kmetovalcev ob slovenskem za- vetniku kmetov, bl. A. M. Slom- šku. Ob 12.00 bo sveta maša v župnijski cerkvi, po maši pa bo druženje na Slomu. Sv. mašo bo vodil celovški škof dr. Jože Marketz.

***************************

   Dosegljivost na telefon:

– hišni: 03/748-20-25 ali GSM  041/625-703

– spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/.

 

 

Dodatna oznanila za župnijo Ponikva in Dramlje

 1. nedelja med letom Roženvenska – 2. 10. 2022 št. 40

 

 1. V nedeljo, 9. oktobra bo na Ponikvi potekalo srečanje Kmetovalcev. Ob 12.00 bo sveta maša. Po maši druženje na Slomu. Sv. maše ob 10.30 uri ni. Pridite in molimo, da bi po priprošnji bl. Slomška spoštovali in ljubili slovensko zemljo, ki nam daje naš vsakdanji kruh.

 

 1. Ministranti:

Župnija Ponikva: Tajda Drobnak in Laura Vrečko

Župnija Dramlje: Martin in Metka Korenjak

 

 1. Bralci božje besede:

Župnija Dramlje: v nedeljo 2. 10. 2022 bereta božjo besedo: Teja Gorjup in Petra Korenjak; v nedeljo 9. 10. 2022 bereta božjo besedo: Branko Marot in Nataša Seničar.

Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

 1. V Dramljah cerkev čistijo, krasijo in po potrebi kosijo okoli cerkve farani iz vasi Jarmovec. Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu naj lepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu oktobru čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah farani in faranke iz Srževice in Bobovega.

 

 1. VEROUK NA PONIKVI:

Prvi in drugi razred bosta imela verouk v OŠ Blaža Kocena Ponikva –

Ostali razredi imajo verouk v župnišču po naslednjem urniku:

 

R. DAN URA KATEHET
1. PONEDELJEK 13.15 Anka DEČMAN
2. PONEDELJEK 13.15 Irena VREČKO
3. PONEDELJEK in TOREK 15.00 Jožef PLANINC
4. PONEDELJEK 14.00 Irena VREČKO
5. TOREK 13.00 ali 14.00 Darinka SENIČAR
6. TOREK 13.00 ali 14.00 Marinka SALOBIR
7. PONEDELJEK 14.00 Marinka SALOBIR
8. TOREK 14.00 ali 15.00 Marinka SALOBIR
9. PONEDELJEK 16.00 Jožef PLANINC

 

 1. Danes je prva nedelja v mesecu oktobru, ko je na Ponikvi in v Dramljah mesečno darovanje okoli oltarja. Hvala za vaše darove

 

 1. V četrtek, 6. 10. 2022 bo v Dramljah, po večerni sv. maši, predstavitev Camina domačina g. Alojza Kačičnika, sedaj župnika župniji Videm Krško, prej župnika na Ponikvi.

 

 1. Ob petkih ima otroški pevski zbor župnije Ponikva ob 17.00 pevske vaje. Tudi odrasli pevci stari in novi vabljeni k ponovni poživitvi zbora.

 

 1. V četrtek, 6. oktobra bo obisk bolnikov v Dramljah. Prijavite bolnike in ostarele, ki ne morejo priti v cerkev, za prejem zakramentov na domu.

V petek, 7. oktobra bo obisk na Ponikvi, prijavite nove bolnike in ostarele za prejem zakramentov na domu.

 

 1. V nedeljo, 16. oktobra izbiramo novi sestav Župnijskega pastoralnega sveta /ŽPS/ za obdobje 2022-2026.

 

Prispela je nova številka Družine, Ognjišče za mesec oktober in PRO.

______________________________________________________________

Zavetnik kmetov in kmečkega stanu sv. Izidor

Skromni španski kmet Izidor je živel v 12. stoletju. Bil je sin revnih staršev, ki so mu za doto dali močno in živo vero. Izidor je vse življenje delal kot najemnik pri nekem veleposestniku. Vsako jutro ga je pot vodila najprej v cerkev in šele nato na polje. Ko je gospodar za to izvedel, pripoveduje legenda, se je skril v bližnjo duplino, da bi se prepričal o tem, nato pa bi ga trdo prijel. Ko se je Izidor vračal iz cerkve, ga je gospodar že hotel ošteti, pa je nenadoma zagledal Božjega angela, kako z voloma orje njivo. Umetniki upodabljajo prav ta prizor. Umrl je 15. maja 1150, ko je dopolnil 60 let. Pokopali so ga na župnijskem pokopališču, 40 let kasneje pa so njegovo truplo prenesli v cerkev. Na njegov grob so romali tisoči in tisoči, se mu priporočali ter mu prepuščali vse svoje dušne in telesne zadeve. V sušnih časih so se zatekali k njemu z željo, da jim izprosi dež. Za svetnika je bil razglašen leta 1622. Njegovo čaščenje se je že stoletja prej razširilo po skoraj vseh evropskih deželah, kjer ga še danes častijo kot zavetnika kmetov in kmečkega stanu. Upodabljajo ga kot kmeta z motiko, z žitnim snopom ali s koso. Priljubljen prizor je tudi ta, kako za njim angeli orjejo s parom volov ali konj. Sveti Izidor goduje 15. maja.

 

 

 

Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMJAH

40/22

 

 

Nedelja

 

02.10.2022

27. NEDELJA
MED LETOM

 

rožnovenska nedelja

začetek tedna za življenje

  9.00 Dramlje za Terezijo Pinter, družino In sorodnike

10.30 Ponikva za farane

       –  za Jožefa Kumbergerja [S]

Ponedeljek

 

03.10.2022

Frančišek Borgia, redovnik 18.00 Ponikva za Kristino Gajšek, sorod. Gajšek in Kristan

          – za  Slavkota Zdolška[S]

Torek

 

04.10.2022

Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj 18.00 Dramlje za Franca Košaka

       –  za  Marto in Karlija Gojznikar [S]

Sreda

 

05.10.2022

Marija Favstina Kowalska, redovnica   8.00 Ponikva za starše Novak

          – za Ivanko Golež [S]

Četrtek

 

06.10.2022

Bruno, redovnik, ust. kartuzijanov

 

čet. pred 1. petkom

18.00 Dramlje za Pavlo in Jožeta Laubič

       –  Dramlje za  sorodnike Kačičnik in Slemenšek

       –  za  Zdenko in Martina Pilko[S]

Petek

 

07.10.2022

Rožnovenska Božja Mati

 

prvi petek

17.00 Ponikva molitvena ura

18.00 Ponikva za Roziko Arzenšek

       –  za Marijo in Jurija Pilpaher  [S]

Sobota

 

08.10.2022

Tajda, spokornica

 

sobota po 1. petku

18.00 Ponikva za Franca Svetelška

       –  za Mihaela Štora [S]

Nedelja

 

09.10.2022

28. NEDELJA
MED LETOM

 

srečanje kmetov

sklep tedna za življenje

  9.00 Dramlje za farane

12.00 Ponikva na čas bl. A. M. Slomšku za božji blagoslov pri kmetijskem delu

        za Janeza Novaka

       –  za Francija Košaka[S] [

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi omenimo spomin;
oznaka [S ] – maša ne bo oprav­ljena tisti dan, pri maši na Ponikvi bo omenjen spomin.

Pesem grešnika k Devici Mariji, pribežališču grešnikov:    1. O Marija, polna gnade, /
Mati Božje milosti! / Grešnika poglej, kak’ pade / v srečno večne žalosti.

 

Anton Martin Slomšek