Oznanilo tedna 39

26. Nedelja Med letom

Slomškova nedelja

              25. september 2022   39/22

Božja Beseda: 1. ber.: Am 6,1a.4-7;
2. ber.: 1 Tim 6,11-16; ev.: Lk 16,19-31.
 

Pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in je imel polno ran po telesu.

                            (Lk 16,20).

Kozma in Damijan, mučenca

 

   Pravega zgodovinskega dokaza za njuno bivanje nimamo, bogato ljudsko izročilo pa ju uvršča med najbolj priljubljene svetnike, saj so ju močno častili že v 5. stoletju. Bila naj bi dvojčka in najmlajša med petimi brati. Njuna domovina je bila Arabija, kjer sta se izučila zdravniške vede in uspešno pomagala mnogim bolnikom. Z zaupanjem v Božjo pomoč sta pomagala celo takim bolnikom, ki so jih imeli drugi zdravniki za neozdravljive. Številni pogani so se ob njunem zgledu in očitnih čudežih, ki so se ob njiju dogajali, spre­obrnili in sprejeli krščanstvo. Mučeni­štvo sta skupaj z brati pretrpela v Ciliciji v času Dio­klecijanovega preganjanja. Zasliševal in mučil jih je cesarski namestnik Lizij. Poročilo o mučeništvu, v katerem je gotovo veliko resnice, govori takole:

Lizij ju je ukazal prijeti in pripeljati pred sodni stol v poganski tempelj. Vprašal ju je po imenih, domovini in stanu. Kozma je odgovoril: »Sva iz Arabije. Moje ime je Kozma, bratu pa je ime Damijan. Sva visokega rodu, najin poklic in najino opravilo je zdravništvo. Ozdravljala pa sva bolj z Božjo močjo kakor s svojim znanjem. Ni nama za zemeljske dobrine, zakaj Kristusova sva. Tudi ti tukaj so najini bratje in če ukažeš, ti povem tudi njihova imena.« Oblastnik pravi: »Povej jih.« Kozma jih imenuje: »Antim, Leoncij in Evprepij.« Oblastnik jih še enkrat vpraša: »Katere vere ste?« Kozma reče: »Mi smo kristjani.« Oblastnik srdito za­vpije: »Zataji­te svojega Boga! Pridite sem in darujte našim velikim bogovom, ki so ustvarili zemeljski krog.« Vsi v en glas mu odgovorijo: »Tvoje ničeve bogove in malike tajimo; saj še ljudje niso, pač pa hudobe.« Tako govorjenje Lizija zelo razdraži. … Lizij jih znova ukaže mučiti, na koncu pa, ko nikakor nočejo umreti, obglaviti.

Godujeta: 26. septembra.

spletna stran tednika Družina

Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah

ob 10.30h na Ponikvi

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

 

Osredno slovesnost Slomškove nedelje bomo obhajali v nedeljo, 25. septembra 2022, v mariborski stolnici. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa somaševanje navzočih škofov in duhovnikov

 

Na prvo nedeljo v mescu  bo darovanje okoli oltarja v obeh župnijah. Hvala za vaše darove.

***************************

   Dosegljivost na telefon:

– hišni: 03/748-20-25 ali GSM  041/625-703

– spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/.

 

Dodatna oznanila za župnijo Ponikva in Dramlje

 1. nedelja med letom – Slomškova – 25. 9. 2022 št. 39

.

 1. Danes popoldne romamo v mariborsko stolnico na osrednjo slovesnost ob 160 letnico Slomškove smrti. Odhod avtobusa iz Ponikve pri cerkvi bo ob 13.30, v Dramljah pri cerkvi ov 13. 50. na avtobusu je še prostor, vabljeni na romanje.

 

 1. V ponedeljek, 26. 9. bo po večerni sv. maši redna seja ŽPS župnije Ponikva. V torek, 27. 9. bo po večerni sv. maši bo redna seja ŽPS župnije Dramlje.

 

 1. V nedeljo, 9. oktobra bo na Ponikvi potekalo srečanje Kmetovalcev. Ob 12.00 bo sveta maša. Po maši druženje na Slomu.

 

 1. Ministranti: Župnija Ponikva: Dečman Eva in Dečman Zala

Župnija Dramlje: Ana Korenjak in Teja Tuhtar

 

 1. Bralci božje besede:

Župnija Dramlje: v nedeljo 25. 9. 2022 bere božjo besedo: Petra Dobnik in Kaja Sovinc; v nedeljo 2. 10. 2022 bere božjo besedo: Teja Gorjup in Petra Korenjak

Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

 1. V Dramljah cerkev čistijo, krasijo in po potrebi kosijo okoli cerkve farani iz vasi Trnovec. Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu naj lepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu oktobru čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah farani in faranke iz Srževice in Bobovega. Farankam iz Ostrožnega se zahvaljujemo za skrb za cerkev in župnišče v mesecu septembru.

 

 1. VEROUK NA PONIKVI:

Prvi in drugi razred pričneta z veroukom oktobra, ostali 26. in 27. septembra.

Prvi in drugi razred bosta imela verouk v OŠ Blaža Kocena Ponikva.

Ostali razredi imajo verouk v župnišču po naslednjem urniku:

 

R. DAN URA KATEHET
1. PONEDELJEK 13.15 Anka DEČMAN
2. PONEDELJEK 13.15 Irena VREČKO
3. PONEDELJEK in TOREK 15.00 Jožef PLANINC
4. PONEDELJEK 14.00 Irena VREČKO
5. TOREK 13.00 ali 14.00 Darinka SENIČAR
6. TOREK 13.00 ali 14.00 Marinka SALOBIR
7. PONEDELJEK 14.00 Marinka SALOBIR
8. TOREK 14.00 ali 15.00 Marinka SALOBIR
9. PONEDELJEK 16.00 Jožef PLANINC

 

V nedeljo 2. oktobra bo na Ponikvi in v Dramljah pri sveti maši blagoslov šolskih torb. Veroučenci prinesite svoje šolske torbe.

 

 1. Prihodnjo nedeljo je prva nedelja v mesecu oktobru, ko bo na Ponikvi in v Dramljah mesečno darovanje okoli oltarja, se priporočamo za darove.

 

 1. V sredo, 28. 9. 2022 je na Ponikvi predvidena predstavitev Camina, po večerni sv. maši, župnika g. Alojza Kačičnika.

 

11.V petek, 30.9. ima otroški pevski zbor župnije Ponikva  ob 17.00 pevske vaje. V nedeljo, 2. 10.  pojejo otroci pri maši ob 10.30 uri. Tudi odrasli pevci vabljeni k ponovni poživitvi zbora. Vabljeni novi pevci.

 

 1. V nedeljo, 2. oktobra se bodo v Dramljah pri sv. maši predstavili pripravniki za prejem ste birme v tem veroučnem letu, po maši bo še srečanje s starši.

 

 1. V četrtek, 6. oktobra bo obisk bolnikov v Dramljah. Prijavite nove bolnike in ostarele, ki ne morejo prti v cerkev, za prejem zakramentov na domu.

V petek, 7. oktobra bo obisk na Ponikvi, prijavite nove bolnike in ostarele za prejem zakramentov na domu.

 

 1. Hvala vsem, k ste pomagali pri pripravi in izvedbi 19. srečanja DKPS v Slomškovem domu in v župnijski cerkvi na Ponikvi v soboto 24. septembra.
 

 

Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMJAH

39/22

 

 

Nedelja

 

25.09.2022

26. NEDELJA
MED LETOM

 

Slomškova nedelja

  9.00 Dramlje za farane

10.30 Ponikva za Bogomilo obl. in Jožefa Fidlerja in Mirana Podkrižnika

       –  za Viktorja Kraševca[S]

Ponedeljek

 

26.09.2022

Kozma in Damijan, mučenca 19.00 Ponikva za pokojno in živo rod. Šibal

          Za Ivana Mihelaka – [S]

Torek

 

27.09.2022

Vincencij Pavelski, duhovnik, ust. lazaristov 19.00 Dramlje za starše  Franca in  Milico Zidanšek  in sorodnike

       –  00 po namenu mašnih ustanov [S]

Sreda

 

28.09.2022

Venčeslav (Vaclav), mučenec   19.00 Ponikva za Anico obl. in Jožefa Esiha

       –  za Berto Cmok [S]

Četrtek

 

29.09.2022

Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli 18.00 Dramlje  molitvena ura

19.00 Dramlje Marico obl. in Martina Vodušeka

       –  00 za dobrotnike župnije [S]

Petek

 

30.09.2022

Hieronim, duhovnik
in cerkveni učitelj
18.00 Ponikva molitvena ura

19.00 Jakoba Šolinca

       –  za  Štefanijo Bučer [S]

Sobota

 

01.10.2022

Terezija

Deteta Jezusa, dev., c. uč.

19.00 Ponikva za Janeza Otorepca

       –  za Jurija in Marijo Pilpaher [S]

Nedelja

 

02.10.2022

27. NEDELJA
MED LETOM

 

rožnovenska nedelja

začetek tedna za življenje

  9.00 Dramlje za Terezijo Pinter družino in sorodnike

10.30 za farane

       –  za Jožefa Kumbergerja [S]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi omenimo spomin;
oznaka [S ] – maša ne bo oprav­ljena tisti dan, pri maši na Ponikvi bo omenjen spomin.

Pesem pri novi maši:  19. To iz srca vsi želimo, / ki smo svatje Njih ni zdaj,
naj se z Njimi veselimo / tam v nebesih vekomaj!

Anton Martin Slomšek