Oznanilo tedna

28. Nedelja Med letom

srečanje kmetov

                 9. oktober 2022       41/22

Božja Beseda: 1. ber.: 2 Kr 5,14-17;
2. ber.: 2 Tim 2,8-13; ev.: Lk 17,11-19.
 

Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga

                            (Lk 17,15).

                         

Terezija Avilska, redovnica

Terezija Avilska se je rodila 28. marca 1515 v bližini Avile (v današnji Španiji). Oče je izhajal iz stare trgovske družine iz Toleda in se je leta 1493 preselil v Avilo. Terezija se je rodila kot peti od enajstih otrok. Pri šestih ali sedmih letih se je z bratom Rodrigom hotela odpraviti na pot v deželo Mavrov v želji, da bi tam dosegla mučeništvo, vendar jima je stric to preprečil. Bila je izredno bistroumna, vsaki stvari je hotela priti do dna in ni pre­zrla tudi najbolj običajnih zadev vsakdanjega življenja.

Pri dvanajstih letih ji je umrla mati, oče pa jo je poslal v vzgojo k redovnicam avguštinkam v Avili, kjer je preživela dve leti. V tem času je v njej dozorela želja po redovniškem poklicu in se odločila za karmel Učlovečenja. Kmalu po slovesnih redovnih zaobljubah je resno zbolela, tako da so na samostanskem vrtu zanjo že imeli izkopan grob. Na priprošnjo svetega Jožefa je čudežno ozdravela. Ko njeno telesno trpljenje ni bilo več v ospredju, je nastopil čas notranjih bojev in očiščevanja. Seznanila se je s spisi frančiškana Francisca de Osuna, ki so temeljno zaznamovali njen način duhovnosti. V postnem času leta 1554 se je Terezijina drža korenito spremenila: ob pogledu na okrvavljenega Jezusa ob stebru bičanja se je (ponovno) spreobrnila, s čimer se je začelo obdobje gorečega notranjega življenja. Šest let pozneje je po videnju pekla razumela, kako velika nesreča je pogubljenje duš. Tedaj je sklenila, da se bo povsem posvetila njihovemu reševanju in to predvsem z natančnim izpolnjevanjem redovnih pravil. Ustanovila je več novih samostanov, v katerih je uveljavila prvotna karmeličanska pravila v vsej njihovi strogosti. Umrla je 4. oktobra 1582.

Goduje: 15. oktobra.

spletna stran tednika Družina

 

Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah

ob 10.30h na Ponikvi

Nedeljska sv. maša je tudi v so-boto zvečer na Ponikvi ob 19h.

 

V nedeljo 23. 10. 2022 bo sveta maša ob 8.00 in ob 10.00 na Uršuli.

 

***************************

 

  Dosegljivost na telefon:

– hišni: 03/748-20-25 ali GSM  041/625-703

– spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/.

 

 

Dodatna oznanila za župnijo Ponikva in Dramlje

 1. nedelja med letom – srečanje kmetov – 9. 10. 2022 št. 41

 

 1. Danes, 9. oktobra na Ponikvi poteka srečanje Kmetovalcev. Ob 12.00 bo sveta maša. Po maši druženje na Slomu. Sv. maše ob 10.30 uri ni. Vabljeni k sveti maši

 

 1. Ministranti:

Župnija Ponikva: Filip Pevec in Miha Grosek

Župnija Dramlje: Tjan in Teja Tuhtar

V soboto, 15. oktobra., ima ob 16.00 uri srečanje ministrantska skupina iz Dramelj.

 

 1. Bralci božje besede:

Župnija Dramlje: v nedeljo, 9. 10. 2022 bereta božjo besedo: Teja Gorjup in Petra Korenjak; v nedeljo 16. 10. bereta božjo besedo Branko Marot in Nataša Seničar.

Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

 1. V Dramljah cerkev čistijo, krasijo in po potrebi kosijo okoli cerkve farani iz vasi Marija Dobje. Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu oktobru čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah farani in faranke iz Srževice in Bobovega.

 

 1. Na prvo nedeljo v mesecu oktobru ste za potrebe cerkve v Dramljah darovali 811,00 €; na Ponikvi 682,40 €. Hvala za vaše darove.

 

 1. Ob petkih ima otroški pevski zbor župnije Ponikva ob 17.00 pevske vaje. Tudi odrasli pevci stari in novi vabljeni k ponovni poživitvi zbora.

 

 1. V četrtek, 6. oktobra sta v Dramljah prejela 2 bolnika in ostarela zakramente na domu. V petek, 7.10. je v župniji Ponikva prejelo zakramente  na domu 9 bolnikov in ostarelih. Prijavite bolnike in ostarele, ki ne morejo priti v cerkev, za prejem zakramentov na domu. Ne puščajmo jih same odhajati v večnost brez zakramentov. Omogočimo jim duhovno pomoč

 

8.V nedeljo, 16. oktobra izbiramo novi sestav Župnijskega pastoralnega sveta /ŽPS/ za obdobje 2022-2026.

V torek, 12. 10. ima volilni odbor za ŽPS za Ponikvo ob 19.30 uri delovno srečanje.

 

 1. Predstavitev dela mladih na misijonskih področji:
 • 12.10. – POTA Ukrajina
 • 26.10. – POTA Madagaskar 1
 • 2.11. – POTA Kazahstan
 • 9.11. – POTA Indija
 • 16.11. – POTA Kenija
 • 23.11. – POTA Peru
 • 30.11. – POTA Madagaskar 2

V Velenju, župnija sv. Martin: 22.10 ob 20.00.

 

 1. Hvala za pomoč v pripravi in izvedbi praznika srečanja Kmetovalcev na Ponikvi.

 

 1. Hvala g. župniku Alojziju Kačičniku za bogato duhovno in slikovno predstavitev Camina na Ponikvi in v Dramljah.

 

11.V nedeljo, 23. oktobra župnija Dramlje praznuje god sv. Uršule, zavetnice podružne cerkve na Uršuli. Sveti maši bosta ob 8. in 10. uri. V župnijski cerkvi ni svete maše. V praznovanje vključujemo tudi dobrodelni srečelov v veselje tudi mnogih obiskovalcev. Izkupiček je namenjen za delo z mladimi v župniji Dramlje. Vabimo vas k zbiranju srečelovnih dobitkov. Bodite iznajdljivi. Dobitke lahko oddate v župnijski cerkvi v Dramljah ali na Ponikvi pred ali po sv. maši.. Hvala vsem darovalcem.

 

 1. Prispela je nova številka Družine, Ognjišče za mesec oktober in PRO.

 

 

 

 

Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMJAH

41/22

 

 

Nedelja

 

09.10.2022

28. NEDELJA
MED LETOM

 

srečanje kmetov

sklep tedna za življenje

  9.00 Dramlje za farane

12.00 Ponikva na čas bl. A. M. Slomšku za božji blagoslov pri kmetijskem delu

        za Janeza Novaka

       –  za Francija Košaka [S]

Ponedeljek

 

10.10.2022

Daniel (Danilo) Comboni, škof 18.00 Ponikva za Marijo Korenjak

       –  za  Darjo Filipšek [S]

Torek

 

11.10.2022

Janez XXIII., papež 18.00 Dramlje za Heviko in Alojza Aužner

       –  za Marto Glas in sorodnike [S]

Sreda

 

12.10.2022

Maksimilijan Celjski, mučenec   8.00 Ponikva za Ano Smodej

       –  za  Štefana Drameta [S]

Četrtek

 

13.10.2022

Koloman, mučenec 17.00 Dramlje molitvena ura

18.00 Dramlje za Roziko, Ano in Antona

       –  za  Ano Mastnak,  8. dan

       –  za Marto in Karlija Gojznikarja [S]

Petek

 

14.10.2022

Kalist I.,
papež, mučenec
18.00 Ponikva molitvena ura

18.00 Ponikva za Zofijo Galuf 30. dan

       –  za  Darjo Štor[S]

Sobota

 

15.10.2022

Terezija Velika (Avilska), devica, cerkvena učiteljica 18.00 Ponikva za Stankota in Martina Ogrizek

       –  za  Marijo in Edija Ferlež [S]

Nedelja

 

16.10.2022

29. NEDELJA
MED LETOM
  9.00 Dramlje za Kristino /obl./, Alojza in sorodnike Kačičnik in Slemenšek

       – za dru. Jesenek in Matijec in za zdravje [S]

10.30 Ponikva za Antona, Amalijo Ratej in Dragico Gajšek          

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi omenimo spomin;
oznaka [S ] – maša ne bo oprav­ljena tisti dan, pri maši na Ponikvi bo omenjen spomin.

 

Pesem grešnika k Devici Mariji, pribežališču grešnikov:    2. Tvoje milosti potreben /
se pred tabo jaz solzim; / ako ravno nisem vreden, / tvoje dete bit’ želim.

 

Anton Martin Slomšek