Oznanilo tedna 42

29. Nedelja Med letom

                16. oktober 2022      42/22

Božja Beseda: 1. ber.: 2 Mz 17,8-13;
2. ber.: 2 Tim 3,14 – 4,2; ev.: Lk 18,1-8.
 

V mestu je živela vdova, ki je prihajala k sodniku in ga prosila: »Pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku.«

                                  (Lk 18,3).

Sv. Ignacij Antiohijski, škof in muč.

 

Odkod je bil in kakšna je bila njegova mladost, ni znano. Če je bil doma v Antiohiji, je v mladih letih utegnil videti apostola Petra in Pavla. Po poročilu sv. Hieronima pa naj bi bil učenec apostola Janeza. Bil je antiohijski škof ob prehodu v drugo stoletje, po zanesljivem izročilu tretji škof na tem sedežu, če štejemo apostola Petra za prvega. Evzebijeva kronika stavi Ignacijevo škofovanje med prvo leto vladanja cesarja Vespazijana (69-79) in deseto leto cesarja Trajana (98-117). Da je umrl mučeniške smrti za cesarja Trajana, je gotovo, leta pa ni mogoče določiti.

Ignacija, ki je imel tudi ime Teoforos, to je Bogonosec, prištevamo med apostolske očete. Ne samo zato, ker je morda še katerega izmed apostolov osebno poznal, temveč predvsem zato, ker je eden najodličnejših mož, ki so na apostolskem temelju mlado Cerkev dalje zidali in utrjevali. Ignacij ni bil samo steber mlade Cerkve, ampak je s svojim zgledom in s svojimi pismi stoletja v naše dni vnemal srca ljudi za krščansko vero. Ohranilo se je samo sedem pisem iz njegove pisateljske zapuščine.

Vodstvo Cerkve v Antiohiji ni bilo lahko, ker so v njej živeli kristjani iz judovstva, ki so se oklepali staro­zaveznih navad, ter kristjani, ki so prišli iz poganstva in se zavedali, da jih te navade ne vežejo (Apd 15). Nove skrbi mu je prineslo preganjanje kristjanov pod cesarjem Domicijanom in kasneje pod cesarjem Trajanom. Takrat so prijeli Ignacija in ga zaradi njegove vere klicali na odgovor. Spremstvo desetih vojakov, ki jim sam pravi »leopardi«, ga je odvedlo v Rim, kjer so ga v amfiteatru (v Koloseju) raztrgale zveri. Boječ se, da bi rimski kristjani preprosili cesarja, naj ga pomilosti, jim je vnaprej med drugim pisal:

»Pustite me, da bom hrana zverem, po katerih lahko pridem k Bogu. Zrno Božje sem in zobje zveri me zmeljejo, da bom čist kruh Kristusov … Nič mi ne bo koristil ves svet, nič kraljestvo tega sveta. Bolje je zame, da umrjem v Jezusu Kristusu, kakor da kraljujem nad vso zemljo.«

Goduje: 17. oktobra.

 

spletna stran tednika Družina

 

Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah

ob 10.30h na Ponikvi

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

 

V nedeljo 23. 10. 2022 bo sveta maša ob 8.00 in ob 10.00 na Uršuli.

 

***************************

  Dosegljivost na telefon:

– hišni: 03/748-20-25 ali

– GSM  041/625-703

– spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/.

 

 

Dodatna oznanila za župnijo Ponikva in Dramlje

 1. nedelja med letom – 16. 10. 2022 št. 42

 

 1. Ministranti:

Župnija Ponikva Nik Pevec in  Nina Pevec

Župnija Dramlje: Pia in Eva Seničar

 

 1. Bralci božje besede:

Župnija Dramlje: v nedeljo, 16. 10. bereta božjo besedo Branko Marot in Nataša Seničar,  v nedeljo 23. 10. pa bereta božjo besedo Maja Bogdanovič in  Urška Korenjak

Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

 1. V Dramljah cerkev čistijo, krasijo in po potrebi kosijo okoli cerkve farani iz vasi Svetelka. Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu oktobru čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah farani in faranke iz Srževice in Bobovega.

 

 1. Ob petkih ima otroški pevski zbor župnije Ponikva ob 17.00 pevske vaje. Tudi odrasli pevci stari in novi vabljeni k ponovni poživitvi zbora.

 

 1. V četrtek, 6. oktobra sta v Dramljah prejela 2 bolnika in ostarela zakramente na domu. V petek, 7.10. je v župniji Ponikva prejelo zakramente  na domu 9 bolnikov in ostarelih. Prijavite bolnike in ostarele, ki ne morejo priti v cerkev, za prejem zakramentov na domu. Ne puščajmo jih same odhajati v večnost brez zakramentov. Omogočimo jim duhovno pomoč

 

 1. V ponedeljek, 17. oktobra ima ob 18.30 srečanje župnijska Karitas Ponikva.

 

 1. V nedeljo, 16. oktobra izbiramo novi sestav Župnijskega pastoralnega sveta /ŽPS/ za obdobje 2022-2026.

V torek, 18. 10. ima volilni odbor za ŽPS Dramlje ob 18.30 uri delovno srečanje.

 

 1. Hvala za pomoč v pripravi in izvedbi praznika srečanja Kmetovalcev na Ponikvi v nedeljo, 9. oktobra.

 

 1. V nedeljo, 23. oktobra župnija Dramlje praznuje god sv. Uršule, zavetnice podružne cerkve na Uršuli. Sveti maši bosta ob 8. in 10. uri. V župnijski cerkvi ni svete maše. V praznovanje vključujemo tudi dobrodelni srečelov v veselje tudi mnogih obiskovalcev. Izkupiček je namenjen za delo z mladimi v župniji Dramlje. Vabimo vas k zbiranju srečelovnih dobitkov. Bodite iznajdljivi. Dobitke lahko oddate v župnijski cerkvi v Dramljah ali na Ponikvi pred ali po sv. maši. Hvala vsem darovalcem.

 

 1. Od ponedeljka, 24. do srede, 26. oktobra bo g. župnik na duhovnih vajah. Zato v ponedeljek, 24. in v torek, 25. ne bo doma svete maše. Verouk poteka po ustaljenem urniku.

 

 1. V soboto, 29. oktobra bo ob 17.30 uri koncert v cerkvi sv. Martina s promocijo notne zbirke zborovskih pesmi Josipa Ipavca. Sodelujejo združeni zbori občine Šentjur. Sobotna sveta maša bo ta dan izjemoma ob 19.00 uri.

 

 1. Prispela je nova številka Družine, Družinska pratika za leto 2023, stane 6,90 € in Marijanski koledar, stane 3,00 €.

 

Spodbuda apostola Pavla

Že od otroštva poznaš Sveto pismo in to ti more po veri v Jezusa Kristusa dati modrost, ki pelje v rešitev. Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti. (2 Tim 3, 15–16)

Poleg vere, ki se izraža v molitvi, je za uspeh oznanjevanja nujno potrebna Božja beseda, izražena v Svetem pismu in izročilu Cerkve. Sveti Pavel z resnimi besedami opozarja svojega učenca Timoteja in s tem vse nas, naj se vedno zavedamo odgovornosti za Besedo, ki smo jo prejeli in nam je izročena kot nenadomestljivi zaklad. Časi, v katerih živimo, so resni in zahtevajo od nas resen in zavzet pristop. Pa se bomo tega lotili?

 

Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in poučevanjem. (2 Tim 4, 2)  Po: Molimo s Cerkvijo, C -4

 

 

Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMJAH

42/22

 

 

Nedelja

 

16.10.2022

29. NEDELJA
MED LETOM
  9.00  Dramlje za Kristino /obl./, Alojza in sorodnike Kačičnik in Slemenšek

       – za druži. Jesenek in Matijec in za zdravje [S]

10.30  Ponikva za Antona, Amalijo Ratej in Dragico Gajšek  

Ponedeljek

 

17.10.2022

Ignacij Antiohijski, škof, mučenec 13.00 Dramlje pogrebna maša in pogreb + Jožefa Trebovca

18.00 Ponikva za pok. župnika Štefana Receka

      – za 2 Mariji in Rudolfa Čeplaka, Viktorja in          Franca Kampuša [S]

Torek

 

18.10.2022

LUKA, evangelist 18.00  Dramlje za Vero Šerbec

       –  za Štefko Lavbič [S]

Sreda

 

19.10.2022

Janez Brebeuf, duh. in dr. kanadski muč.   8.00  Ponikva za zdravje Mateja Novaka na čast B.A. M. Slomšku

       –  za  Štefana Drameta za Jožeta Skoka[S]

Četrtek

 

20.10.2022

Irena, mučenka 17.00 Dramlje molitvena ura

18.00 Dramlje Ivana Bobnar, starše Vodušek, in sorodnike

       –  za  Alojza Cilenšek druž. Grobelnik [S]

Petek

 

21.10.2022

Uršula, devica in mučenka 17.00  Ponikva molitvena ura

18.00  Ponikva Frančiško Sitar in rodbino

       –  za Elizabeto Vidovič [S]

Sobota

 

22.10.2022

Janez Pavel II., papež 18.00  Ponikva za Franca Zabukovška, dvojne starše in sorodnike

       –  za Martina  Plahuta  [S]

Nedelja

 

23.10.2022

30. NEDELJA
MED LETOM

 

misijonska nedelja

Uršulska nedelja

  8.00  DramljeUršula za družino Jager, Mastnak in Vodušek

        – Jožeta, Marijo Selšek, Marijo Podpečan, Martina Gračnar

10.00 DramljeUršula za Marijo, Slavkota in Hedviko Zalar

       – za Antona, Julijano Gaber in vse Gabrove, Marcela,  Alojza Vinkota Macuh  iz Pletovarja

10.30 Ponikva za farane

       –  za Ivana Pevca [S]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi omenimo spomin;
oznaka [S ] – maša ne bo oprav­ljena tisti dan, pri maši na Ponikvi bo omenjen spomin.

Pesem grešnika k Devici Mariji, pribežališču grešnikov: 3. Glej! Po š’roki cesti hodil /
pogubljenja večnega, / svet hudoben me je zvôdil / od Očeta dobrega. Anton Martin Slomšek