Oznanilo tedna 43

30. Nedelja Med letom

misijonska nedelja

                23. oktober 2022      43/22

Božja Beseda: 1. ber.: Sir 35,12-14.16-18;
2. ber.: 2 Tim 4,6-8.16-18; ev.: Lk 18,9-14.
 

 

Vsak, kdor se povišuje,
bo ponižan, in kdor se ponižuje,
bo povišan

                            (Lk 18,14).

Simon in Juda Tadej, apostola

Oba svetnika, ki ju najpogosteje častimo skupaj, saj naj bi po izročilu na isti dan pretrpela mučeniško smrt, je v zemeljskem življenju vezala tudi medsebojna sorodstvena vez: skupaj z Jezusom so bili med seboj bratranci. Oba sta se rodila okoli približno v tistem času kot Jezus. Simon naj bi bil sin škrlatarja, po legendi je bil on ženin iz Kane Galilejske. Judov oče je bil Kleofa ali Alfej, brat sv. Jožefa, mati pa Marija, v sorodu z Jezusovo materjo. Imel je še dva brata, Jakoba mlajšega in Simeona, drugega jeruzalemskega škofa. Simon in Juda Tadej naj bi bila bratranca. V apostolskem zboru sta imela vsak svojega soimenjaka, zato je nujno, da jih med seboj ločimo po vzdevkih. Simonov soimenjak je bil prvak med apostoli, ki ga je Jezus sam preimenoval v Petra; Judov pa neslavni junak, izdajalec Iškarijot. Gre za dva, lahko bi rekli, precej preprosta apostola: nikjer v Svetem pismu ne rineta v ospredje, tudi o njunem dejanskem življenju imamo le nekaj skopih podatkov. Judu nekateri pripisujejo avtorstvo kratkega »Judovega pisma«, a tudi tega ne moremo z gotovostjo trditi. Dolgo časa je bil pozabljen, njegovo češčenje pa se je obnovilo v zadnjih dveh stoletjih. Po številnih cerkvah vidimo njegovo podobo, pred katero verniki s prošnjo za uslišanje molijo posebno molitev k njemu. Evangelij naj bi oznanjal v Mezopotamiji, pozneje pa prišel v Perzijo, kjer naj bi ga duhovniki poganskega boga Mitre pobili do smrti. Po enem izročilu bi se naj to zgodilo 28. oktobra v 1. stoletju v Perziji, po drugem izročilu pa 1. julija l. 47. Tudi mučeniška smrt svetega Simona naj bi se zgodila 28. oktobra: na pol so ga prežagali z žago. Simon je sprva pripadal verski skupnosti zelotov; od tod naj bi izhajal njegov vzdevek »Gorečnik«. Evangelij naj bi oznanjal med Judi v diaspori.

Godujeta: 28. oktobra.

spletna stran tednika Družina

 

Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah

ob 10.30h na Ponikvi

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

 

V nedeljo 23. 10. 2022 bo sveta maša ob 8.00 in ob 10.00 na Uršuli.

 

***************************

  Dosegljivost na telefon:

– hišni: 03/748-20-25 ali

– GSM  041/625-703

– spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

 

Dodatna oznanila za župnijo Ponikva

 1. nedelja med letom – misijonska – 23. 10. 2022 št. 43

 

 1. Ministranti:

Župnija Ponikva: Tjaš Salobir in Jožef Sovič

Župnija Dramlje: Luka Lavbič in Matija Lavbič

 

 1. Bralci božje besede: Župnija Dramlje: v nedeljo, 23. 10. Maja Bogdanovič in Urška Korenjak; v nedeljo, 30. 10. Ana Korenjak in Slavica Gorenak

Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

 1. V Dramljah cerkev čistijo, krasijo in po potrebi kosijo okoli cerkve farani iz vasi Straža na Gori. Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu oktobru čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah farani in faranke iz Srževice in Bobovega.

 

 1. Ob petkih ima otroški pevski zbor župnije Ponikva ob 17.00 pevske vaje. Tudi odrasli pevci stari in novi vabljeni k ponovni poživitvi zbora.

 

 1. V novembru bo obisk bolnikov v četrtek, 3. in petek, 4. novembra.

 

 1. V četrtek, 27. oktobra ima ob 18.30 srečanje župnijska Karitas Dramlje.

 

 1. Župnijska Karitas Ponikva povabi vse faranke in farane Ponikve, da na zahvalno nedeljo, v znak hvaležne solidarnosti, prispevate darove za ljudi v stiski. Hvaležni bomo za ozimnico (jabolka, krompir, zelje in drugo zbrano ozimnico) ter tudi za osnovne prehranske in higienske potrebščine. Svoj dar odložite na desni strani pri stranskem Marijinem oltarju v soboto pred zahvalno nedeljo ali na zahvalno nedeljo, 6. novembra. Darove bomo posredovali ljudem, ki so pomoči najbolj potrebni. Še enkrat hvala darovalcem.

 

 1. Manjša sveča, za sočloveka sreča

Ob prazniku Vseh svetih in dnevu spomina na umrle Žup. Karitas Ponikva vabi, da namesto množice sveč in rož, prižgete svečko manj, prihranjen denar pa namenite ljudem v stiski.

Z nakupom posebne sveče Karitas in/ali papirnate lučke skrbite za okolje, darujete za dobrodelne programe in ohranjate spomin na vaše rajne. Sveče Karitas in simbolne svečke bodo na voljo zadaj ob vhodu v cerkev. Zanje  prispevate določen prostovoljni dar. Minljive sveče in cvetje naj zamenja naš dar za ljudi, ki so potrebni naše pomoči.

 

 1. Hvala vsem darovalcem, zbirateljem in pripravljavcem srečelova na Uršulsko nedeljo na Uršuli.

 

 1. Od ponedeljka, 24. do srede, 26. oktobra bo g. župnik na duhovnih vajah. Zato v ponedeljek, 24. torek, 25. in sredo, 26. 10 ne bo doma svete maše. Verouk poteka po ustaljenem urniku.

 

 1. V soboto, 29. oktobra bo ob 17.30 uri koncert v cerkvi sv. Martina s promocijo notne zbirke zborovskih pesmi Josipa Ipavca. Sodelujejo združeni zbori občine Šentjur. Sobotna sveta maša bo ta dan izjemoma ob 19.00 uri.

 

 1. Na predvečer Martinove nedelje, 12. 10. bo po večerni sv. maši koncert vokalnega Ansambla Elinor iz Maribora. Za kritje stroškov se priporočamo za prostovoljne darove.

 

 1. Prispela je nova številka Družine, Družinska pratika za leto 2023, stane 6,90 €; Marijanski koledar, stane 3,00 €; Vincencijev koledar-prostovoljni dar.

 

 1. za praznik vseh svetih bodo svete naše:

Na Ponikvi v ponedeljek, 31. 10.  večer ob 18.00 in v torek , 1. 11. ob 14.30. po maši molitve na pokopališču in ob 18.00 uri.

V Dramljah, 1. 11. ob 14.00  uri, po maši molitve na pokopališču,  ob 16.00 molitve  za rajne v cerkvi.

Pesem grešnika k Devici Mariji, pribežališču grešnikov:    4. Pozapravil sem dobrote, /
prevelike milosti, / sem napolnil svoje pote / z grehi nehvaležnosti. A. M. Slomšek

 

 

 

 

 

  Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMJAH

43/22

 

 

Nedelja

 

23.10.2022

30. NEDELJA
MED LETOM

 

misijonska nedelja

Uršulska nedelja

  8.00  DramljeUršula za družino Jager, Mastnak in Vodušek

        – Jožeta, Marijo Selšek, Marijo Podpečan, Martina Gračnar

10.00 DramljeUršula za Marijo, Stankota in Hedviko Zalar

       – za Antona, Julijano Gaber in vse Gabrove, Marcela,  Alojza Vinkota Macuh  iz Pletovarja

10.30 Ponikva za farane

       –  za Ivana Pevca [S]

Ponedeljek

 

24.10.2022

Anton Marija Claret, red. ust.        –  za starše Antonijo in Danijela Planinc.

 

Torek

 

25.10.2022

Krizant in Darija (Darinka), mučenca         –za  žive in pokojne farane

 

Sreda

 

26.10.2022

Demetrij iz Soluna, mučenec        –  za žive in pokojne farane

 

Četrtek

 

27.10.2022

Sabina Avilska, mučenka 17.00 Dramlje Molitvena ura

18.00 za Pavlo in Jožeta Lavbič

       –  za Jožeta Trebovca, 8. dan [S]

Petek

 

28.10.2022

Simon in Juda Tadej, apostola 17.00 molitvena ura

18.00 za Jožefa obl. in Anico Esih, Francija  in Anico Jevšinek

       –  za  Karolino in Zvonkota Voga[S]

Sobota

 

29.10.2022

Mihael Rua, duhovnik, redovnik

vrnitev na sončni čas

19.00 za Jožefa Bohorča

       –  za Elizabeto Vidovič [S] [

Nedelja

 

30.10.2022

31. NEDELJA
MED LETOM

 

žegnanjska nedelja

  9.00 Dramlje za Janeza Lavbiča in starše Filej

10.00 Ponikva za Franca Štora, starše in sorodnike

       –  za farane [S]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin; oznaka [S ] – maša ne bo oprav­ljena tisti dan. .