Oznanilo tedna 44

31. Nedelja Med letom

žegnanjska nedelja

                30. oktober 2022      44/22

Božja Beseda: 1. ber.: Mdr 11,22 – 12,2;
2. ber.: 2 Tes 1,11 – 2,2; ev.: Lk 19,1-10.
Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, kajti moral bi iti tam mimo«

 (Lk 19,4)

Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika

Starša Janeza Krstnika sta živela v mestecu, ki se danes imenuje Ain Karem. Zaharija ni verjel, da mu bo žena v starosti rodila sina. Po Janezovem rojstvu pa je napolnjen s Svetim Duhom, poln hvaležnosti, poveličeval najprej mesijansko dobo in njene dobrine in nato preroško napovedal o svojem sinu: »In ti, dete, boš prerok Najvišjega, …pojdeš namreč pred Gospodom pripravljat mu pota …«

Elizabeta je poleg Marije velika žena na pragu med staro in novo zavezo. Kakor Marijin tudi Elizabetin pomen določujeta veličina in naloga njenega sina. Marija je obiskala sorodnico Elizabeto, ker ji je o njenem spočetju govoril nadangel Gabrijel. To naj bi bilo znamenje in potrditev Božje vsemogočnosti in poroštvo za resnico o Jezusovem rojstvu. Ko je Elizabeta ob srečanju slišala Marijin pozdrav, »je poskočilo dete v njenem telesu in je bila napolnjena s Svetim Duhom.« V Mariji je spoznala Odrešenikovo mater in jo blagrovala, ker je verovala Božji obljubi. Marija pa ji je odgovorila z znanim slavospevom Magnificat, kakor se je prej ob Janezovem rojstvu oče Zaharija zahvaljeval Bogu s spevom Benedictus.

Pri rojstvu Janeza Krstnika je Elizabeta vztrajala, da se otrok imenuje Janez. To pa že kaže na to, da mu je Bog sam – kakor tudi Jezusu – dal ime. Kdor daje drugemu ime, ima oblast nad njim in mu ima pravico ukazovati. Tako je tudi Bog s tem, da je sam določil, kakšno ime naj ima Janez, popolnoma razpolagal z njim in njegovim delovanjem. Elizabeta pa je kot prva smela izgovoriti sinovo ime. Tako je Bog govoril po Elizabeti, predstavnici najodličnejšega duhovni­škega rodu Arona, in ne po duhovniku Zahariju.

Spomin: 5. novembra.

spletna stran tednika Družina

Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah

ob 10.30h na Ponikvi

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

 

V nedeljo, 6. 11. 2022 bo sveta maša ob 8.30 v Marija Dobje-Zahvalna .

 

***************************

  Dosegljivost na telefon:

– hišni: 03/748-20-25 ali

– GSM  041/625-703

– spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

 

 

Dodatna oznanila za župnijo Dramlje in Ponikvo

 1. nedelja med letom – žegnanjska – 30. 10. 2022 št. 44

 

 1. Praznik Vseh Svetih, 1. november:

Na Ponikvi v ponedeljek, 31. 10. večer ob 18.00 in v torek , 1. 11. ob 14.30. po maši molitve na pokopališču in ob 18.00 uri molitve v cerkvi.

V Dramljah, v ponedeljek, 31. 10 ob 8.00 uri. Na Praznik Vseh Svetih, 1. 11. ob 14.00 uri, po maši molitve na pokopališču, ob 16.00 molitve za rajne v cerkvi.

 

 1. Vernih duš dan, sreda, 2.novembra.:

Dramlje: ob 8.in in ob 15. pogrebna sv. maša Danice Novak iz Cerovca

Ponikva: ob 18.00 uri.

 

3 Zahvalna nedelja: 6. novembra

Dramlje v Marija Dobje ob 8.30 uri. V Dramljah to nedeljo ni svete maše. Zato bo v Dramljah darovanje 1. nedelje 13. novembra. To nedeljo bo tudi uradno ustanovljena župnijska Karitas Dramlje.

Na Ponikvi ob 10.30 uri.

 

 1. Martinova nedelja na Ponikvi, 13. novembra.

Na predvečer Martinove nedelje, 12. 11. bo po večerni sv. maši koncert vokalnega Ansambla Elinor iz Maribora. Za kritje stroškov se priporočamo za prostovoljne darove.

Nedelja, 13. novembra ob 10.30 uri umestitev novega župnika in po maši  na dvorišču cerkve blagoslov in pokušina novega vina. Vabljeni.

 

 1. Ministranti:

Župnija Ponikva: Miha Grosek in Anej Ferlež

Župnija Dramlje: Tilen in Teja Filej

 

 1. Bralci božje besede: Župnija Dramlje: v nedeljo, 30. 10. Ana Korenjak in Slavica Gorenak, v nedeljo, 6. 11. Neža Povalej in Helena Filej

Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

 1. Čiščenje: V Dramljah cerkev čistijo, krasijo in po potrebi kosijo okoli cerkve farani iz vasi Dramlje. Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu novembru čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah farani in faranke iz Okrog in Ponkvica. Faranom  in farankam iz Srežvice in Bobovega hala za skrb za cerkev in župnišče v mesecu oktobru.

 

 1. Pevske vaje: Ob petkih ima otroški pevski zbor župnije Ponikva ob 17.00 pevske vaje. Tudi odrasli pevci, stari in novi vabljeni k ponovni poživitvi zbora.

 

 1. V novembru bo obisk bolnikov v četrtek, 3. in petek, 4. novembra. Prijavite bolne in ostarele za prejem zakramentov na domu, ki še ne prejemajo zakramentov na prvi četrtek in prvi petek.

 

 1. Župnijska Karitas Ponikva povabi vse faranke in farane Ponikve, da na zahvalno nedeljo, v znak hvaležne solidarnosti, prispevate darove za ljudi v stiski. Hvaležni bomo za ozimnico (jabolka, krompir, zelje in drugo zbrano ozimnico) ter tudi za osnovne prehranske in higienske potrebščine. Svoj dar odložite na desni strani pri stranskem Marijinem oltarju v soboto pred zahvalno nedeljo ali na zahvalno nedeljo, 6. novembra. Darove bomo posredovali ljudem, ki so pomoči najbolj potrebni. Še enkrat hvala darovalcem.

 

 1. Manjša sveča, za sočloveka sreča

Ob prazniku Vseh svetih in dnevu spomina na umrle Žup. Karitas Ponikva  in Župnijska Karitas Dramlje vabi, da namesto množice sveč in rož, prižgete svečko manj, prihranjen denar pa namenite ljudem v stiski.

Z nakupom posebne sveče Karitas in/ali papirnate lučke skrbite za okolje, darujete za dobrodelne programe in ohranjate spomin na vaše rajne. Sveče Karitas in simbolne svečke bodo na voljo zadaj ob vhodu v cerkev. Zanje  prispevate določen prostovoljni dar. Minljive sveče in cvetje naj zamenja naš dar za ljudi, ki so potrebni naše pomoči.

 

 1. Zahvala vsem darovalcem, zbirateljem in pripravljavcem srečelova na Uršulsko nedeljo na Uršuli. Izkupiček srečelova znaša 1.465,00 €

 

 1. Tisk: Prispela je nova številka Družine, Ognjišče za mesec November, Družinska pratika za leto 2023, stane 6,90 €; Marijanski koledar 2023, stane 3,00 €; Vincencijev koledar-prostovoljni dar.

 

Pesem grešnika k Devici Mariji, pribežališču grešnikov:    4. Pozapravil sem dobrote, /
prevelike milosti, / sem napolnil svoje pote / z grehi nehvaležnosti. A. M. Slomšek 

 

 

 

 

 

 

  Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMJAH

4422

 
Nedelja

 

30.10.2022

31. NEDELJA
MED LETOM
 

žegnanjska nedelja

  9.00 Dramlje za Janeza Lavbiča in star. Filej

10.30 Ponikva za Franca Štora, star. in soro.

       –  za farane [S]

Ponedeljek

 

31.10.2022

Volbenk, (Bolfenk, Volfgang), škof  8.00 Dramlje za Marijo Oprčkal, 8. dan

18.00 Ponikva za družino Ferlež, Košir, Kurnik in Gričnik

       –  za  Marijo Korenjak [S]

Torek

 

01.11.2022

VSI SVETI 14.00   Dramlje za Matildo Kožuh obl., Jožeta in Danijela Kožuha

14.30 Ponikva za Štefana Petauerja 12. obl

        Karla Arzenška obl. [S]

Sreda

 

02.11.2022

Spomin vseh vernih rajnih   8.00 Dramlje za Pavla, Mirkota, Bojana Debeljaka

15.00 Dramlje pogrebna maša in pogreb Danice Novak iz Cerovca

18.00 Ponikva za Ivanko Golež

       –  po namenu svetega očeta  [S]

Četrtek

 

03.11.2022

Viktorin Ptujski, škof in mučenec

 

čet. pred 1. petkom

17.00 Dramlje molitvena ura za duše v vicah

18.00 Dramlje za brate Jožeta, Antona, Martina Slemenšek

       –  za Jožeta in Pepco Podergajs [S]

Petek

 

04.11.2022

Karel (Drago) Boromejski, škof

Prvi petek

17.00 molitvena ura za duše v vicah

18.00 Ponikva za Milana, star. Plevčak, Šuc in Lenovšek

       –  za Anico, Jakoba, Jelkota in teto Francko Pevec  [S]

Sobota

 

05.11.2022

Zaharija in Eliza- beta, starša   18.00 Ponikva za Štefana Drameta

       –  za Ivana Pevca [S]

Nedelja

 

06.11.2022

32. NEDELJA
MED LETOM
 

zahvalna nedelja

  8.30 Dramlje Marija Dobje   za Ano Mastnak, 30. dan

10.30 Ponikva za Franca Čretnika, starše Prah

       –  za Jankota Andrineka [S]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin; oznaka [S ] – maša ne bo oprav­ljena tisti dan. .