Oznanilo tedna 45

32. Nedelja Med letom

zahvalna nedelja

               6. november 2022     45/22

Božja Beseda: 1. ber.: 2 Mkb 7,1-2.9-14;
2. ber.: 2 Tes 2,16 – 3,5; ev.: Lk 20,27-38.
 

 

Tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek, in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile.

                            (Lk 20,30).

Martin, škof

 

Martin se je rodil leta 316 ali 317 po Kr. v rimski provinci Panoniji, na ozemlju današnje Madžarske. Ime Martinus pomeni mali Mars in ga je dobil v čast bogu vojne Marsu. Njegov oče je bil kmalu prestavljen v Pavijo. Tam je Martin zaprosil za sprejem v krščanstvo in se hkrati z uvajanjem v vojaštvo uvajal tudi v krščanstvo. Krst je prejel za veliko noč leta 339 v Amiensu. Še 20 let je preživel v vojaški službi kot pravi kristjan in dober vojaški tovariš. Pri štiridesetih se je odločil, da bo postal menih. Odšel je v Poitiers k Hilariju. Ta ga je postavil za eksorcista. Neke noči je Martin sanjal, da mora spreobrniti svoje starše, zato je odšel v Panonijo in spreobrnil svojo mater, pri očetu pa ni imel uspeha. Kmalu je moral oditi v druge kraje in se naposled vrnil v Poitiers, kjer ga je škof Hilarij posvetil v diakona in nato v duhovnika. Martin se je naselil v Ligugéju, pridružili so se mu somišljeniki in tam je nastal najstarejši znani samostan v Evropi.

Martin je v Ligugéju ostal približno deset let, dokler kristjani iz Toursa niso bili poklicani, da izvolijo novega škofa. Čeprav se je Martin izvolitvi najprej izogibal, je bil domnevno 4. julija 371 posvečen za škofa v Toursu. Škofovsko službo je opravljal 26 let. Bil je dejaven škof in energičen razširjevalec vere. Gorečnost za vero in strastno zavzemanje za pravičnost sta ga pripeljali do tega, da je postal misijonar med pogani, zaščitnik zatiranih in razsodnik v sporih med verniki, cesarskimi uradniki in samimi cesarji. V Marmoutieru je ustanovil prvo središče za vzgojo duhovnikov v Galiji.

Med obiskom v podeželski župniji Condate so mu moči pošle in zbolel je za mrzlico. Umrl je 8. novembra 397.

Goduje: 11. novembra.

 

spletna stran tednika Družina

Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah

ob 10.30h na Ponikvi

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

V nedeljo, 13. 11. 2022 bo župnijsko praznovanje godu sv. Martina.

 

Če je na sv. Martina dan grdo in oblačno vreme, bo lepa zima.

   Kakršen je martivšek, tak je sušec mesec.

***************************

  Dosegljivost na telefon:

– hišni: 03/748-20-25 ali

– GSM  041/625-703

– spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

 

 

 

Dodatna oznanila za župnijo Ponikva in Dramlje

 1. nedelja med letom – zahvalna – 6. 11. 2022 št. 45

 

 1. Zahvalna nedelja: 6. novembra

Dramlje v Marija Dobje ob 8.30 uri. V Dramljah to nedeljo ni svete maše. Zato bo v Dramljah darovanje 1. nedelje 13. novembra. To nedeljo bo tudi uradno ustanovljena župnijska Karitas Dramlje.

Na Ponikvi sveta maša ob 10.30 uri.

 

 1. Zahvala: Ob praznovanju zahvalne nedelje se zahvaljujem sodelavcem obeh župnij Dramelj in Ponikve ŽPS, Gospodarskemu svetu, ključarjem, pevcem, organistkam, bralcem, ministrantom, katehetinjam, čistilkam in kraslikam cerkva, molivkam, zakristanom, izrednim delivcem sv. obhajila, dežurnim na Slomu in vsem, ki ob raznih priložnostih namenjate svojo skrb in čas za urejeno župnijsko življenje. Hvala vsem za vložen trudi in delo v dobro obeh župnij. Hvala tudi za sodelovanje obeh osnovnih šol. Naj vam vsem Bog obilno povrne s svojo dobroto.

 

 1. Čiščenje župnijske cerkve sv. Martina.

V torek, 8. novembra bo generalno čiščenje župnijske cerkve. Ob 8.00 uri vabimo moške za ometanje cerkve. Ob 9.00 uri  pa vabljene gospodinje za ostalo čiščenje.

 

 1. Petek, 11. novembra god sv. Martina. V petek, 11. novembra praznujemo god farnega zavetnika in zavetnika župnijske cerkve sv. Martina. Ob 18.00 bo slovesno bogoslužje v čast sv. Martinu. Župljani vabljeni k praznovanju.

 

 1. Martinova nedelja, 13. november

Na predvečer Martinove nedelje, v soboto, 12. novembra, bo po večerni sv. maši koncert vokalnega Ansambla Elinor iz Maribora. Za kritje stroškov se priporočamo za prostovoljne darove.

V nedeljo, 13. novembra bo slavnostna sv. maša ob 10.30, ki jo bo daroval g. dekan Damjan Ratajc. Med sveto mašo bo tudi umestitev novega župnika. Po maši bo sledil blagoslov vina na trgu pred cerkvijo. Ob farnem prazniku znova naprošamo za pomoč pri pogostitvi vseh udeležence. Za pogostitev lahko gospodinje pripravite slano in sladko pecivo, vinogradniki pa mošt oz. mlado vino. Vino lahko prinesete že v petek ali v soboto čez dan, pecivo  pa prinesite v soboto. Prinesene dobrote bi za razdelitev pripravili v soboto med 15. in 16. uro.  Pecivo bomo ponudili že po sobotni večerni maši in v nedeljo po dopoldanski maši na trgu pred cerkvijo.

Prosimo tudi za nabiranje žingrla-zimzelena in za pletenje kit, s katerimi bomo okrasili cerkev.

 1. Ministranti:

Župnija Ponikva: Rene Špur in Urban Vnučec

Župnija Dramlje: Ana Korenjak in Gašper Hribernik

 

 1. Bralci božje besede: Župnija Dramlje: v nedeljo, 6. 11. Neža Povalej in Helena Filej, v nedeljo, 13. 11. Mira Repnik Šuštar

Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

 1. Čiščenje: V Dramljah cerkev čistijo, krasijo in po potrebi kosijo okoli cerkve farani iz vasi Zalog. Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu novembru čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah farani in faranke iz Okroga in Ponkvica.

 

 1. Pevske vaje: Ob petkih ima otroški pevski zbor župnije Ponikva ob 17.00 uri pevske vaje. Tudi odrasli pevci, stari in novi vabljeni k ponovni poživitvi zbora.

 

 1. 10. Zahvala: Pogrebnemu podjetju Žalujka iz Dramelj se zahvaljujem za ozvočitev molitvenega obreda na praznik vseh svetih, 1. 11. na drameljskem pokopališču.

 

 1. Župnijska Karitas Ponikva povabi vse faranke in farane Ponikve, da na zahvalno nedeljo, v znak hvaležne solidarnosti, prispevate darove za ljudi v stiski. Hvaležni bomo za ozimnico (jabolka, krompir, zelje in drugo zbrano ozimnico) ter tudi za osnovne prehranske in higienske potrebščine. Svoj dar odložite na desni strani pri stranskem Marijinem oltarju v soboto pred zahvalno nedeljo ali na zahvalno nedeljo, 6. novembra. Darove bomo posredovali ljudem, ki so pomoči najbolj potrebni. Še enkrat hvala darovalcem.

 

 1. Manjša sveča, za sočloveka sreča

Z nakupom posebne sveče Karitas in/ali papirnate lučke skrbite za okolje, darujete za dobrodelne programe in ohranjate spomin na vaše rajne. Sveče Karitas in simbolne svečke bodo na voljo zadaj ob vhodu v cerkev. Zanje prispevate določen prostovoljni dar. Minljive sveče in cvetje naj zamenja naš dar za ljudi, ki so potrebni naše pomoči.

 

 1. Tisk: Prispela je nova številka Družine, Ognjišče za mesec November, Družinska pratika za leto 2023, stane 6,90 €; Marijanski koledar 2023, stane 3,00 €; Vincencijev koledar-prostovoljni dar.
Pesem grešnika k Devici Mariji, pribežališču grešnikov:    6. Vse dobrote tega sveta /
zapustiti zdaj želim; / vendar stopit’ pred Očeta / ubogi grešnik se bojim. A.M. Slomšek

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

45/22

 

 

Nedelja

 

06.11.2022

32. NEDELJA
MED LETOM

 

zahvalna nedelja

   8.30 Dramlje Marija Dobje  za Ano Mastnak, 30. dan

10.30 Ponikva za Franca Čretnika, starše Prah

       –  za Jankota Andrineka [S]

Ponedeljek

 

07.11.2022

Engelbert, škof 18.00 Ponikva za Jožefa Škrabla in Vikija Omana

        – za farane [S]

Torek

 

08.11.2022

Gotfrid (Bogomir), škof 18.00 Dramlje za Boštjana, Ljudmilo Zupančič, Urško in Ljudmilo Peček in rod.

       –  za Danico Novak , 8. dan  [S]

Sreda

 

09.11.2022

Posvetitev lateranske bazilike   8.00 Ponikva za Hermino in Alfonza Novaka

       – za Stanislava Straška  [S]

Četrtek

 

10.11.2022

Leon Veliki, papež in c. učitelj 17.00 Dramlje molitvena ura

18.00 Dramlje za Franca Bobnarja

       –  za Marijo Arzenšek in sorodnike [S]

Petek

 

11.11.2022

MARTIN (Davorin) iz Toursa, škof

farni zavetnik

praznična maša

17.00 Ponikva molitvena ura

18.00 Ponikva za Stanislavo Kovač

       –  Martina Laubiča  [S]

Sobota

 

12.11.2022

Jozafat Kunčevič, škof in mučenec 18.00 Ponikva za Jožefa Ipšeka, 8. dan

     –  Martina Šibala [S]

Nedelja

 

13.11.2022

33. NEDELJA
MED LETOM

 

Martinova nedelja

svetovni dan ubogih

začetek tedna zaporov

  9.00 Dramlje za Nikol, Cecilijo, Bernarda, brate in sestre Dominkovič

       za Marijo Filej obl. in 2 Franca

10.30 Ponikva za farane žive in pokojne

         za Slavkota Golež

        za Štefanjo Bučer

        – za  Jožeta Palčnika [S]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin; oznaka [S ] – maša ne bo oprav­ljena tisti dan.