Oznanilo tedna 37

24. Nedelja Med letom

              11. september 2022   37/22

Božja beseda: 1. ber.: 2 Mz 32,7-11.13-14;
2. ber.: 1 Tim 1,12-17; ev.: Lk 15,1-32.
 

Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele.

                            (Lk 15,30).

Marijino ime

 

Praznik v čast Marijinemu imenu so uvedli že leta 1513 v Španiji po vzorcu praznika Jezusovega imena: ime, ki so ga judovski starši dajali svojim otrokom, naj bi namreč izražalo tudi človekovo namembnost, delovanje, smisel. Ker se je na ta praznik leta 1683 na Dunaju odvijal odločilen spopad med krščansko in turško vojsko, iz katerega so kristjani izšli kot zmagovalci, se je pobožnost do Marijinega imena silno povečala. Že naslednje leto so namreč praznik Marijinega imena uvrstili v rimski koledar.

Turki so se več let pripravljali na pohod v središče Evrope, sultanova volja je bila zasesti cesarski Dunaj, ki so ga začeli oblegati v juliju 1683. Dunajčani na to obleganje niso bili dovolj pripravljeni. Šele okrepitev s strani poljske vojske s kraljem Janom Sobieskim na čelu in ob duhovni pomoči kapucina Marka iz Aviana so 12. septem­bra premagali turško vojsko.

V zahvalo Mariji so se prvotno spominjali njenega imena v nedeljo po malem šmarnu, papež Pij X. pa je določil zanj prav obletnico zmage. Razumljivo je, da ta dan še vedno zelo slovesno obhajajo na Dunaju, vpisan pa je tudi v pokrajinski koledar nemškega območja. Tudi prenovljeni misal pozna mašno molitev v čast Marijinemu imenu. V Sloveniji je Marijinemu imenu posvečenih šest cerkva, med njimi tudi župnijska cerkev na Kalobju.

 

God: 12. septembra.

 

povzeto po knjigi Leto svetnikov

        

 Ob nedeljah vabljeni:

 

ob 9.00h sv. maša v Dramljah

ob 10.30h na Ponikvi

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

     

     V nedeljo 11. septembra bo ob 10.30 uri bo na Ponikvi maša pri Svetem Ožbaltu z blagoslovom semen

 

    Župnikov dopust  poteka od četrtka 1. in do vključno srede, 14. 09. 2022. V tem času bodo za svete maše, pogrebe in bolnike skrbeli bratje kapucini iz Celja. Dežurna številka telefona: 0590 96 260; Breg 18, Celje.

**************************

Dosegljivost na telefon:– hišni: 03/748-20-25 ali GSM  041/625-703;- spletna stran:

http://zupnija-ponikva.rkc.si/.

Dodatna oznanila za župnijo Ponikva in Dramlje

 1. nedelja med letom – 11. 9. 2022 št. 37

 

 1. V soboto, 24. 9. bo na Slomu med 9. in 12. uro potekalo srečanje DKPS. Ob 13. uri bo v župnijski cerkvi sveta maša za pokojne člane DKPS. Vabljeni.

 

 1. V soboto, 24. septembra 2022, bo minilo 160 let, odkar je bl. škof A. M. Slomšek sklenil svoje bogato zemeljsko življenje. Osrednjo slovesnost Slomškove nedelje bomo obhajali v nedeljo, 25. septembra 2022, v mariborski stolnici. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa somaševanje navzočih  škofov in duhovnikov. Vabljeni v mariborsko stolnico.

3.Ministranti:

Župnija Ponikva: Filip in Tilen Madžarič

Župnija Dramlje: Luka Lavbič in Matija Lavbič

 

 1. Bralci Božje besede:

Župnija Dramlje: v nedeljo 11. 9. 2022 bereta božjo besedo:  Neža Povalej in Helena Filej; v nedeljo 18. 9. 2022 bere Božjo besedo: Mira Repnik Šuštar.

Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

 1. V Dramljah cerkev čistijo, krasijo in po potrebi kosijo okoli cerkve farani iz Zg. Laz.

Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu septembru čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah farani iz Ostrožnega.

 

 1. Veroučno leto 2022/2023 na Ponikvi

Vpis v veroučno leto 2022/2023 bo potekal

od ponedeljka, 19.9. do četrtka, 22. 9. 2022

 • dopoldan od l0.00 ure do 12.00 ure
 • popoldan od 14. ure do 17. ure

 

Verouk se prične v ponedeljek, 26. 9. 2022 po umiku, ki bo znan, ko bo narejen urnik šolskega pouka.

 

 1. Župnikov dopust poteka od četrtka 1. in do vključno srede, 14. 09. 2022. V tem času bodo za svete maše, pogrebe in bolnike skrbeli bratje kapucini iz Celja. Dežurna številka telefona: 0590 96 260; Breg 18, Celje.

 

 1. STIČNA MLADIH 2022

Letošnja Stična mladih bo potekala 17. septembra 2022 v cistercijanskem samostanu v Stični. Letošnje geslo je: Izberi vihar (prim. Mt 14,22-33). Z geslom želimo mlade spodbuditi, da stopijo iz cone udobja in izberejo vihar, osebno rast in življenje.
Zbiranje udeležencev se bo začelo ob 9.30 uri. Program se bo zaključil predvidoma ob 21. uri. Vse aktualne informacije v zvezi z izvedbo srečanja so objavljena na spletni strani Stične mladih ter njenih družbenih omrežjih. Prispevek za udeležbo (vstopnica) v predprodaji je 10€, na dan Stične pa 12€.

Program:

 • po 9.30 odprtje vhoda;
 • 00 uvodni program;
 • 00 sveta maša;
 • 30 čas za kosilo, druženje, ogled stojnic;
 • 00 delavnice (1. krog);
 • 30 odmor;
 • 00 delavnice (2. krog);
 • 00 večerja;
 • 30 večerni program;
 • 00 zaključek in odhod domov.

Od 13.00 do 18.00 bo potekal športni turnir v odbojki, nogometu in košarki (odvisno od interesa športnih ekip). Ekipe se lahko prijavijo na spletni strani sticna.net. Ves dan bosta možna adoracija v opatovi kapeli in zakrament svete spovedi v cerkvi.

V kolikor bo dovolj interesa bo župnija Šmarje organizirala avtobusni prevoz v Stično na Stično mladih, zato so čimprej odločite in se prijavite v župniji Šmarje

 

Vzemite novo številko Družine

Sv. maše: glej drugi list.

Nedelja

 

11.09.2022

24. NEDELJA
MED LETOM

 

nedelja mladih

začetek tedna mladih

10.00 Dramlje- Marija Dobje za Natašo Sovinc (obl)

10.30 Ponikva – sv. Ožbalt  za dobrotnike cerkve sv. Ožbalta

– za žive in pokojne farane [JP]

– za Bogomilo (obl.) in Jožeta Fidlerja in za

Mirana Podkrižnika [S]

Ponedeljek

 

12.09.2022

Ime Marijino 19.00 Ponikva  Darjo Štor

– za Janeza Otorepca [S]

– za Marto Kač [JP)

Torek

 

13.09.2022

Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj 19.00 Dramlje za Markota, Konrada, Apolonijo Lenart

– za Štefana Drameta [S]

– za pokojne duhovnike [JP]

Sreda

 

14.09.2022

Povišanje svetega Križa 19.00 Ponikva za Terezijo Buser (?? ura)

– Ivana Mihelaka [S]

– v zahvalo za prejete darove [JP]

Četrtek

 

15.09.2022

Žalostna
Božja Mati
18.00 Dramlje molitvena ura

19.00 Dramlje za Franca Košaka

– za Veroniko Lampret [S]

Petek

 

16.09.2022

Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenca 18.00 Ponikva molitvena ura

19.00 Ponikva za Franca Svetelška-osmina

za Dragota Plankota in za starše Dragico in Antona  [S]

Sobota

 

17.09.2022

Robert Bellarmino, škof, c. učitelj

 

sklep tedna mladih

19.00 Ponikva za Ivana Pevca

– za  Srečkota Kovačiča [S]

Nedelja

 

18.09.2022

25. NEDELJA
MED LETOM
9.00 Dramlje  za Nežo Slemenšek

10.30 Ponikva za žive in pokojne farane

– Stanislava Strašeka [S]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi omenimo spomin;
oznaka [S ] – maša ne bo oprav­ljena tisti dan, pri maši na Ponikvi bo omenjen spomin.

Pesem pri novi maši:      17. Da bi na desnici stali / enkrat pred Sodnikom tam
in ovčiče vse peljali / v sveti raj za Jezusam!

Anton Martin Slomšek