Oznanilo tedna

27. Nedelja Med letom

rožnovenska nedelja

                 2. oktober 2022       40/22

Božja Beseda: 1. ber.: Hab 1,2-3; 2,2-4;
2. ber.: 2 Tim 1,6-8.13-14; ev.: Lk 17,5-10
Ko naredite vse, kar vaj je bilo ukazano, govorite: »Nekoristni služabnik smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.«

          (Lk 17,10).

 

Rožnovenska Božja Mati

 

Papež Pij V. je 17 . marca 1572 odredil, da je 7. oktober posvečen praznovanju spomina sv. Marije Zmagovalke, kasneje pa so ga preimenovali v praznik naše ljube Gospe rožnega venca. Leta 1896 je papež Leon XIII. ukazal vsak dan molitev rožnega venca v mesecu oktobru.

Ime: Beseda rožni venec izhaja iz latinskega rosarium »venec rož«. Z molitvijo naj bi tako spletali venec rož, po zgledu vencev iz rož, ki so jih nekdaj ženini polagali na glavo nevestam.

Izvor: Obliko molitve, podobne današnjemu rožnemu vencu, so od začetka imenovali Marijin psalter. Po izročilu naj bi bil njen začetnik sv. Dominik v 13. stoletju in res so si ravno dominikanci najbolj prizadevali širiti to pobožnost.

Turki: Veliko zmago kristjanov nad Turki v bitki pri Lepantu 7. oktobra 1571 pripisujejo molitvi rožnega venca, s katero je papež Pij V. ukazal spremljati boj. Turki so bili poraženi ravno 7. oktobra, ko je imel papež videnje, v katerem je spoznal, da bodo kristjani zmagali. Vsi so se strinjali, da je imela odločilno vlogo molitev, beneški senat je dal pod sliko, ki predstavlja bitko, napisati: »Ne moč ne orožje ne poveljstvo – vse to nam ni pridobilo zmage, ampak jo je pridobila rožnovenska Marija«.

Skrivnosti: Molitev rožnega venca je razdeljena na tri »sklope«, tri dele: veseli, žalostni in častitljivi. V njih premišljujemo o odločilnih dogodkih Jezusovega in Marijinega življenja.

Svetli del: Sveti papež Janez Pavel II. je tem uveljavljenim oblikam dodal še četrti, svetli del, v katerem premišljujemo o petih najodločilnejših trenutkih Jezusovega javnega oznanjevanja.

Spomin: 7. oktobra.

 

spletna stran tednika Družina

 

Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah

ob 10.30h na Ponikvi

Nedeljska sv. maša je tudi v so-boto zvečer na Ponikvi ob 19h.

 

Danes je darovanje okrog oltarja, hvala za vaš dar.

 

V nedeljo, 9. oktobra bo na Ponikvi potekalo srečanje Kmetovalcev ob slovenskem za- vetniku kmetov, bl. A. M. Slom- šku. Ob 12.00 bo sveta maša v župnijski cerkvi, po maši pa bo druženje na Slomu. Sv. mašo bo vodil celovški škof dr. Jože Marketz.

***************************

   Dosegljivost na telefon:

– hišni: 03/748-20-25 ali GSM  041/625-703

– spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/.

 

 

Dodatna oznanila za župnijo Ponikva in Dramlje

 1. nedelja med letom Roženvenska – 2. 10. 2022 št. 40

 

 1. V nedeljo, 9. oktobra bo na Ponikvi potekalo srečanje Kmetovalcev. Ob 12.00 bo sveta maša. Po maši druženje na Slomu. Sv. maše ob 10.30 uri ni. Pridite in molimo, da bi po priprošnji bl. Slomška spoštovali in ljubili slovensko zemljo, ki nam daje naš vsakdanji kruh.

 

 1. Ministranti:

Župnija Ponikva: Tajda Drobnak in Laura Vrečko

Župnija Dramlje: Martin in Metka Korenjak

 

 1. Bralci božje besede:

Župnija Dramlje: v nedeljo 2. 10. 2022 bereta božjo besedo: Teja Gorjup in Petra Korenjak; v nedeljo 9. 10. 2022 bereta božjo besedo: Branko Marot in Nataša Seničar.

Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

 1. V Dramljah cerkev čistijo, krasijo in po potrebi kosijo okoli cerkve farani iz vasi Jarmovec. Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu naj lepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu oktobru čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah farani in faranke iz Srževice in Bobovega.

 

 1. VEROUK NA PONIKVI:

Prvi in drugi razred bosta imela verouk v OŠ Blaža Kocena Ponikva –

Ostali razredi imajo verouk v župnišču po naslednjem urniku:

 

R. DAN URA KATEHET
1. PONEDELJEK 13.15 Anka DEČMAN
2. PONEDELJEK 13.15 Irena VREČKO
3. PONEDELJEK in TOREK 15.00 Jožef PLANINC
4. PONEDELJEK 14.00 Irena VREČKO
5. TOREK 13.00 ali 14.00 Darinka SENIČAR
6. TOREK 13.00 ali 14.00 Marinka SALOBIR
7. PONEDELJEK 14.00 Marinka SALOBIR
8. TOREK 14.00 ali 15.00 Marinka SALOBIR
9. PONEDELJEK 16.00 Jožef PLANINC

 

 1. Danes je prva nedelja v mesecu oktobru, ko je na Ponikvi in v Dramljah mesečno darovanje okoli oltarja. Hvala za vaše darove

 

 1. V četrtek, 6. 10. 2022 bo v Dramljah, po večerni sv. maši, predstavitev Camina domačina g. Alojza Kačičnika, sedaj župnika župniji Videm Krško, prej župnika na Ponikvi.

 

 1. Ob petkih ima otroški pevski zbor župnije Ponikva ob 17.00 pevske vaje. Tudi odrasli pevci stari in novi vabljeni k ponovni poživitvi zbora.

 

 1. V četrtek, 6. oktobra bo obisk bolnikov v Dramljah. Prijavite bolnike in ostarele, ki ne morejo priti v cerkev, za prejem zakramentov na domu.

V petek, 7. oktobra bo obisk na Ponikvi, prijavite nove bolnike in ostarele za prejem zakramentov na domu.

 

 1. V nedeljo, 16. oktobra izbiramo novi sestav Župnijskega pastoralnega sveta /ŽPS/ za obdobje 2022-2026.

 

Prispela je nova številka Družine, Ognjišče za mesec oktober in PRO.

______________________________________________________________

Zavetnik kmetov in kmečkega stanu sv. Izidor

Skromni španski kmet Izidor je živel v 12. stoletju. Bil je sin revnih staršev, ki so mu za doto dali močno in živo vero. Izidor je vse življenje delal kot najemnik pri nekem veleposestniku. Vsako jutro ga je pot vodila najprej v cerkev in šele nato na polje. Ko je gospodar za to izvedel, pripoveduje legenda, se je skril v bližnjo duplino, da bi se prepričal o tem, nato pa bi ga trdo prijel. Ko se je Izidor vračal iz cerkve, ga je gospodar že hotel ošteti, pa je nenadoma zagledal Božjega angela, kako z voloma orje njivo. Umetniki upodabljajo prav ta prizor. Umrl je 15. maja 1150, ko je dopolnil 60 let. Pokopali so ga na župnijskem pokopališču, 40 let kasneje pa so njegovo truplo prenesli v cerkev. Na njegov grob so romali tisoči in tisoči, se mu priporočali ter mu prepuščali vse svoje dušne in telesne zadeve. V sušnih časih so se zatekali k njemu z željo, da jim izprosi dež. Za svetnika je bil razglašen leta 1622. Njegovo čaščenje se je že stoletja prej razširilo po skoraj vseh evropskih deželah, kjer ga še danes častijo kot zavetnika kmetov in kmečkega stanu. Upodabljajo ga kot kmeta z motiko, z žitnim snopom ali s koso. Priljubljen prizor je tudi ta, kako za njim angeli orjejo s parom volov ali konj. Sveti Izidor goduje 15. maja.

 

 

 

Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMJAH

40/22

 

 

Nedelja

 

02.10.2022

27. NEDELJA
MED LETOM

 

rožnovenska nedelja

začetek tedna za življenje

  9.00 Dramlje za Terezijo Pinter, družino In sorodnike

10.30 Ponikva za farane

       –  za Jožefa Kumbergerja [S]

Ponedeljek

 

03.10.2022

Frančišek Borgia, redovnik 18.00 Ponikva za Kristino Gajšek, sorod. Gajšek in Kristan

          – za  Slavkota Zdolška[S]

Torek

 

04.10.2022

Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj 18.00 Dramlje za Franca Košaka

       –  za  Marto in Karlija Gojznikar [S]

Sreda

 

05.10.2022

Marija Favstina Kowalska, redovnica   8.00 Ponikva za starše Novak

          – za Ivanko Golež [S]

Četrtek

 

06.10.2022

Bruno, redovnik, ust. kartuzijanov

 

čet. pred 1. petkom

18.00 Dramlje za Pavlo in Jožeta Laubič

       –  Dramlje za  sorodnike Kačičnik in Slemenšek

       –  za  Zdenko in Martina Pilko[S]

Petek

 

07.10.2022

Rožnovenska Božja Mati

 

prvi petek

17.00 Ponikva molitvena ura

18.00 Ponikva za Roziko Arzenšek

       –  za Marijo in Jurija Pilpaher  [S]

Sobota

 

08.10.2022

Tajda, spokornica

 

sobota po 1. petku

18.00 Ponikva za Franca Svetelška

       –  za Mihaela Štora [S]

Nedelja

 

09.10.2022

28. NEDELJA
MED LETOM

 

srečanje kmetov

sklep tedna za življenje

  9.00 Dramlje za farane

12.00 Ponikva na čas bl. A. M. Slomšku za božji blagoslov pri kmetijskem delu

        za Janeza Novaka

       –  za Francija Košaka[S] [

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi omenimo spomin;
oznaka [S ] – maša ne bo oprav­ljena tisti dan, pri maši na Ponikvi bo omenjen spomin.

Pesem grešnika k Devici Mariji, pribežališču grešnikov:    1. O Marija, polna gnade, /
Mati Božje milosti! / Grešnika poglej, kak’ pade / v srečno večne žalosti.

 

Anton Martin Slomšek

Oznanilo tedna 39

26. Nedelja Med letom

Slomškova nedelja

              25. september 2022   39/22

Božja Beseda: 1. ber.: Am 6,1a.4-7;
2. ber.: 1 Tim 6,11-16; ev.: Lk 16,19-31.
 

Pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in je imel polno ran po telesu.

                            (Lk 16,20).

Kozma in Damijan, mučenca

 

   Pravega zgodovinskega dokaza za njuno bivanje nimamo, bogato ljudsko izročilo pa ju uvršča med najbolj priljubljene svetnike, saj so ju močno častili že v 5. stoletju. Bila naj bi dvojčka in najmlajša med petimi brati. Njuna domovina je bila Arabija, kjer sta se izučila zdravniške vede in uspešno pomagala mnogim bolnikom. Z zaupanjem v Božjo pomoč sta pomagala celo takim bolnikom, ki so jih imeli drugi zdravniki za neozdravljive. Številni pogani so se ob njunem zgledu in očitnih čudežih, ki so se ob njiju dogajali, spre­obrnili in sprejeli krščanstvo. Mučeni­štvo sta skupaj z brati pretrpela v Ciliciji v času Dio­klecijanovega preganjanja. Zasliševal in mučil jih je cesarski namestnik Lizij. Poročilo o mučeništvu, v katerem je gotovo veliko resnice, govori takole:

Lizij ju je ukazal prijeti in pripeljati pred sodni stol v poganski tempelj. Vprašal ju je po imenih, domovini in stanu. Kozma je odgovoril: »Sva iz Arabije. Moje ime je Kozma, bratu pa je ime Damijan. Sva visokega rodu, najin poklic in najino opravilo je zdravništvo. Ozdravljala pa sva bolj z Božjo močjo kakor s svojim znanjem. Ni nama za zemeljske dobrine, zakaj Kristusova sva. Tudi ti tukaj so najini bratje in če ukažeš, ti povem tudi njihova imena.« Oblastnik pravi: »Povej jih.« Kozma jih imenuje: »Antim, Leoncij in Evprepij.« Oblastnik jih še enkrat vpraša: »Katere vere ste?« Kozma reče: »Mi smo kristjani.« Oblastnik srdito za­vpije: »Zataji­te svojega Boga! Pridite sem in darujte našim velikim bogovom, ki so ustvarili zemeljski krog.« Vsi v en glas mu odgovorijo: »Tvoje ničeve bogove in malike tajimo; saj še ljudje niso, pač pa hudobe.« Tako govorjenje Lizija zelo razdraži. … Lizij jih znova ukaže mučiti, na koncu pa, ko nikakor nočejo umreti, obglaviti.

Godujeta: 26. septembra.

spletna stran tednika Družina

Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah

ob 10.30h na Ponikvi

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

 

Osredno slovesnost Slomškove nedelje bomo obhajali v nedeljo, 25. septembra 2022, v mariborski stolnici. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa somaševanje navzočih škofov in duhovnikov

 

Na prvo nedeljo v mescu  bo darovanje okoli oltarja v obeh župnijah. Hvala za vaše darove.

***************************

   Dosegljivost na telefon:

– hišni: 03/748-20-25 ali GSM  041/625-703

– spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/.

 

Dodatna oznanila za župnijo Ponikva in Dramlje

 1. nedelja med letom – Slomškova – 25. 9. 2022 št. 39

.

 1. Danes popoldne romamo v mariborsko stolnico na osrednjo slovesnost ob 160 letnico Slomškove smrti. Odhod avtobusa iz Ponikve pri cerkvi bo ob 13.30, v Dramljah pri cerkvi ov 13. 50. na avtobusu je še prostor, vabljeni na romanje.

 

 1. V ponedeljek, 26. 9. bo po večerni sv. maši redna seja ŽPS župnije Ponikva. V torek, 27. 9. bo po večerni sv. maši bo redna seja ŽPS župnije Dramlje.

 

 1. V nedeljo, 9. oktobra bo na Ponikvi potekalo srečanje Kmetovalcev. Ob 12.00 bo sveta maša. Po maši druženje na Slomu.

 

 1. Ministranti: Župnija Ponikva: Dečman Eva in Dečman Zala

Župnija Dramlje: Ana Korenjak in Teja Tuhtar

 

 1. Bralci božje besede:

Župnija Dramlje: v nedeljo 25. 9. 2022 bere božjo besedo: Petra Dobnik in Kaja Sovinc; v nedeljo 2. 10. 2022 bere božjo besedo: Teja Gorjup in Petra Korenjak

Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

 1. V Dramljah cerkev čistijo, krasijo in po potrebi kosijo okoli cerkve farani iz vasi Trnovec. Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu naj lepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu oktobru čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah farani in faranke iz Srževice in Bobovega. Farankam iz Ostrožnega se zahvaljujemo za skrb za cerkev in župnišče v mesecu septembru.

 

 1. VEROUK NA PONIKVI:

Prvi in drugi razred pričneta z veroukom oktobra, ostali 26. in 27. septembra.

Prvi in drugi razred bosta imela verouk v OŠ Blaža Kocena Ponikva.

Ostali razredi imajo verouk v župnišču po naslednjem urniku:

 

R. DAN URA KATEHET
1. PONEDELJEK 13.15 Anka DEČMAN
2. PONEDELJEK 13.15 Irena VREČKO
3. PONEDELJEK in TOREK 15.00 Jožef PLANINC
4. PONEDELJEK 14.00 Irena VREČKO
5. TOREK 13.00 ali 14.00 Darinka SENIČAR
6. TOREK 13.00 ali 14.00 Marinka SALOBIR
7. PONEDELJEK 14.00 Marinka SALOBIR
8. TOREK 14.00 ali 15.00 Marinka SALOBIR
9. PONEDELJEK 16.00 Jožef PLANINC

 

V nedeljo 2. oktobra bo na Ponikvi in v Dramljah pri sveti maši blagoslov šolskih torb. Veroučenci prinesite svoje šolske torbe.

 

 1. Prihodnjo nedeljo je prva nedelja v mesecu oktobru, ko bo na Ponikvi in v Dramljah mesečno darovanje okoli oltarja, se priporočamo za darove.

 

 1. V sredo, 28. 9. 2022 je na Ponikvi predvidena predstavitev Camina, po večerni sv. maši, župnika g. Alojza Kačičnika.

 

11.V petek, 30.9. ima otroški pevski zbor župnije Ponikva  ob 17.00 pevske vaje. V nedeljo, 2. 10.  pojejo otroci pri maši ob 10.30 uri. Tudi odrasli pevci vabljeni k ponovni poživitvi zbora. Vabljeni novi pevci.

 

 1. V nedeljo, 2. oktobra se bodo v Dramljah pri sv. maši predstavili pripravniki za prejem ste birme v tem veroučnem letu, po maši bo še srečanje s starši.

 

 1. V četrtek, 6. oktobra bo obisk bolnikov v Dramljah. Prijavite nove bolnike in ostarele, ki ne morejo prti v cerkev, za prejem zakramentov na domu.

V petek, 7. oktobra bo obisk na Ponikvi, prijavite nove bolnike in ostarele za prejem zakramentov na domu.

 

 1. Hvala vsem, k ste pomagali pri pripravi in izvedbi 19. srečanja DKPS v Slomškovem domu in v župnijski cerkvi na Ponikvi v soboto 24. septembra.
 

 

Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMJAH

39/22

 

 

Nedelja

 

25.09.2022

26. NEDELJA
MED LETOM

 

Slomškova nedelja

  9.00 Dramlje za farane

10.30 Ponikva za Bogomilo obl. in Jožefa Fidlerja in Mirana Podkrižnika

       –  za Viktorja Kraševca[S]

Ponedeljek

 

26.09.2022

Kozma in Damijan, mučenca 19.00 Ponikva za pokojno in živo rod. Šibal

          Za Ivana Mihelaka – [S]

Torek

 

27.09.2022

Vincencij Pavelski, duhovnik, ust. lazaristov 19.00 Dramlje za starše  Franca in  Milico Zidanšek  in sorodnike

       –  00 po namenu mašnih ustanov [S]

Sreda

 

28.09.2022

Venčeslav (Vaclav), mučenec   19.00 Ponikva za Anico obl. in Jožefa Esiha

       –  za Berto Cmok [S]

Četrtek

 

29.09.2022

Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli 18.00 Dramlje  molitvena ura

19.00 Dramlje Marico obl. in Martina Vodušeka

       –  00 za dobrotnike župnije [S]

Petek

 

30.09.2022

Hieronim, duhovnik
in cerkveni učitelj
18.00 Ponikva molitvena ura

19.00 Jakoba Šolinca

       –  za  Štefanijo Bučer [S]

Sobota

 

01.10.2022

Terezija

Deteta Jezusa, dev., c. uč.

19.00 Ponikva za Janeza Otorepca

       –  za Jurija in Marijo Pilpaher [S]

Nedelja

 

02.10.2022

27. NEDELJA
MED LETOM

 

rožnovenska nedelja

začetek tedna za življenje

  9.00 Dramlje za Terezijo Pinter družino in sorodnike

10.30 za farane

       –  za Jožefa Kumbergerja [S]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi omenimo spomin;
oznaka [S ] – maša ne bo oprav­ljena tisti dan, pri maši na Ponikvi bo omenjen spomin.

Pesem pri novi maši:  19. To iz srca vsi želimo, / ki smo svatje Njih ni zdaj,
naj se z Njimi veselimo / tam v nebesih vekomaj!

Anton Martin Slomšek

Oznanilo tedna 38

24. Nedelja Med letom

              18. september 2022    38/22

Božja beseda: 1. ber.: Am 8,4-7;
2. ber.: 1 Tim 2,1-8; ev.: Lk 16,1-13.
 

Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem.

                            (Lk 16,10)

Slomšek – zgled zvestega služabnika

 

Ob beatifikaciji A. M. Slomška je takratni papež bl. Janez Pavel II. zbranim na Betnavi dejal, da je bil Slomšek lik krščanske svetosti. Po vzoru Kristusa je postal usmiljeni Samarijan slovenskega ljudstva in pozorno skrbel za oblikovanje duhovnikov in vernikov. Z apostolsko gorečnostjo, ki nam je še danes v zgled, se ni utrudil pri delu za evangelizacijo, ko je navdihoval ljudske misijone, ustanavljal in spodbujal številne bratovščine, vodil duhovne vaje ter širil ljudske pesmi in duhovne spise. V pravem pomenu izraza ga lahko imenujemo “katoliški pastir”, ki so mu cerkveni predstojniki zaupali pomembne pastoralne naloge tudi v drugih predelih tedanje države.

Zvest in predan Cerkvi je Slomšek pokazal široko odprtost za ekumenizem in je bil eden prvih, ki se je v Srednji Evropi zavzel za edinost kristjanov. Naj njegova navdušenost za edinost spodbudi ekumenska prizadevanja, da bodo kristjani v tem delu Evrope prestopili prag tretjega tisočletja “če že ne popolnoma združeni, vsaj zelo blizu tega, da premagajo delitve drugega tisočletja”.

Veliko pozornosti je novi blaženi izkazoval kulturi. […] Prepričan o tem se je Slomšek zavzel za mladino z ustanavljanjem šol ter omogočil izdajanje knjig, koristnih za osebnostno in duhovno oblikovanje. Bil je mnenja, da je treba razloge za stranpota mladih iskati v pomanjkanju ustrezne izobrazbe in vzgoje. Družina, šola in Cerkev – je učil – morajo združiti svoje napore v resen vzgojni program, pri čemer naj vsaka ohranja področje svoje avtonomije, vse pa naj se ozirajo na skupne vrednote. […] Novi blaženi se vam ponuja kot vzor pristnega domoljubja.

 

bl. papež Janez Pavel II. na Betnavi pri Mariboru

            

Ob nedeljah vabljeni:

 

ob 9.00h sv. maša v Dramljah

ob 10.30h na Ponikvi

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

 

V Soboto 24.9.2022 bo na Ponikvi potekalo srečanje učiteljev, katehetov in staršev, ki ga organizira Društvo katoliških pedagogov Slovenije

 

      Osrednjo  slovesnost Slomškove nedelje bomo obhajali v nedeljo, 25. septembra 2022, v mariborski stolnici. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa somaševanje navzočih  škofov in duhovnikov. Vabljeni v mariborsko stolnico.

**************************

Dosegljivost na telefon:– hišni: 03/748-20-25 ali GSM  041/625-703;- spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

 

Dodatna oznanila za župnijo Ponikva

 1. nedelja med letom – 18. 9. 2022 št. 38

 

 1. V soboto, 24. 9. bo na Slomu med 9. in 12. uro potekalo srečanje Društva katoliških pedagogov Slovenije. Ob 13. uri bo v župnijski cerkvi sveta maša za pokojne člane Društva katoliških pedagogov Slovenije. Vabljeni.

 

 1. V soboto, 24. septembra 2022, bo minilo 160 let, odkar je bl. škof A. M. Slomšek sklenil svoje bogato zemeljsko življenje. Osrednjo slovesnost Slomškove nedelje bomo obhajali v nedeljo, 25. septembra2022, v mariborski stolnici. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa somaševanje navzočih škofov in duhovnikov. Osrednjo  slovesnost Slomškove nedelje bomo obhajali v nedeljo, 25. septembra 2022, v mariborski stolnici. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa somaševanje navzočih  škofov in duhovnikov.
 2. prijave za romanje z avtobusom zbiramo do srede dopoldne, 21. 9.

 

3.Ministranti:

Župnija Ponikva: Filip in Tilen Madžarič

Župnija Dramlje: Tjan in Teja Tuhtar

 

 1. Bralci Božje besede:

Župnija Dramlje: v nedeljo 18. 9. 2022 bereta Božjo besedo: po dogovoru.; v nedeljo 25. 9. 2022 bereta Božjo besedo: Petra Dobnik in Kaja Sovinc

Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

 1. V Dramljah cerkev čistijo, krasijo in po potrebi kosijo okoli cerkve farani iz Sp. Laz. Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu septembru čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah farani iz Ostrožnega.

 

 1. Veroučno leto 2022/2023 na Ponikvi

Vpis v veroučno leto 2022/2023 bo potekal

od ponedeljka, 19.9. do četrtka, 22. 9. 2022

 • dopoldan od l0.00 ure do 12.00 ure
 • popoldan od 14. ure do 17. ure

 

Verouk se prične v ponedeljek, 26. 9. 2022 po umiku, ki bo znan, ko bo narejen urnik šolskega pouka. Podatek dobite ob vpisu.

 

 1. Ob vpisu se poravnajo stroški za veroučno knjigo, če je še nima, delovni zvezek, liturgični zvezek in prispevek za ogrevanje. Skupno 38,00 €.

Za  prvo in drugo triado lahko naročite veroučno revijo Mavrica. Celoletna naročnina /11. številk/ stane 49,90 €. Za tretjo triado lahko naročite Najst – 6 številk 33,00€ ali mesečnik Ognjišče 35,00 €.

 

 1. V sredo, 28. 9. 2022 je predvidena predstavitev Camina, po večerni sv. maši, župnika g. Alojza Kačičnika.

 

 

Tretja nedelja v septembru je v slovenski Cerkvi že tradicionalno posvečena našim svetniškim kandidatom.

Svetništvo je pot majhnih vsakdanjih korakov, s katerimi so mnogi naredili velike stvari. Tudi za nas velja, da nas k velikim stvarem vodi »mala pot«, kot bi rekla sv. Terezija Deteta Jezusa. Na tej poti pa so nam lahko zgled in priprošnjiki naši nekdanji in sedanji sopotniki, ki so svoje korake že usmerili v nebeško kraljestvo.

Nedelja svetniških kandidatov nas vsako leto vabi, da bi te kandidate bolj spoznali, se jim priporočali in molili, da bi nam bi bili čimprej postavljeni za svetilnike na življenjski poti. Njihov zgled nas vabi, da dvignemo pogled od minljivih zemeljskih stvari k Bogu.

In kaj je pravzaprav tisto, kar dela svetnike res posebne: najprej njihova globoka in neomajna vera, potem njihovo trdno upanje, ob njima pa goreča ljubezen do Boga, ki se posebej kaže v ljubezni do soljudi.

Povzeto po: T. Mohar

  Oznanila

Župnij sv Martina na Ponikvi in sv. M. Magdalene v Dramljah

38/22

 

 

Nedelja

 

18.09.2022

25. NEDELJA
MED LETOM
9.00 Dramlje Nežo Slemenšek

10.30 Ponikva za žive in pokojne farane

       – Stanislava Strašeka [S]

Ponedeljek

 

19.09.2022

Januarij,
škof, mučenec

 

23. obletnica Slomškove beatifikacije

19.00 Ponikva za Franca obl. in Štefko Keglič

       –  za Marijo Korenjak [S]

Torek

 

20.09.2022

Andrej Kim Tai-gon, duhovnik in dr. korejski muč. 19.00 Dramlje za Jurija Golčmana, 30. dan

       –  za Elizabeto Vidovič [S]

Sreda

 

21.09.2022

Matej,
evangelist, apostol
  19.00 Ponikva za Mihaela Štora, 30. dan

       –  za  Rudolfa Križnika [S]

Četrtek

 

22.09.2022

Mavricij, mučenec 18.00 Dramlje  molitvena ura

19.00 Dramlje za  Pavlo Trnovšek obl. in Ivana in vse Trnovškove

       –  za  Franca Košaka[S]

Petek

 

23.09.2022

Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik 18.00 Ponikva molitvena ura

19.00 Ponikva za  Zofijo Galuf, 8. dan

       –  za  Martina Plahuta[S]

Sobota

 

24.09.2022

blaženi Anton Martin Slomšek

 

kvatrna sobota

13.00 Ponikva za žive in pokojne člane DKPS

18.00 pohod z lučkami od Sloma do cerkve

19.00 Ponikva za Jožeta Palčnika, 30. dan

       –  za Stanislavo Kovač [S]

Nedelja

 

25.09.2022

26. NEDELJA
MED LETOM

 

Slomškova nedelja

  9.00 Dramlje za farane

10.30 Ponikva za Bogomilo obl. in Jožefa Fidlerja in Mirana Podkrižnika

       –  za Viktorja Kraševca[S] [S]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi omenimo spomin;
oznaka [S ] – maša ne bo oprav­ljena tisti dan, pri maši na Ponikvi bo omenjen spomin.

 

Oznanilo tedna 37

24. Nedelja Med letom

              11. september 2022   37/22

Božja beseda: 1. ber.: 2 Mz 32,7-11.13-14;
2. ber.: 1 Tim 1,12-17; ev.: Lk 15,1-32.
 

Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele.

                            (Lk 15,30).

Marijino ime

 

Praznik v čast Marijinemu imenu so uvedli že leta 1513 v Španiji po vzorcu praznika Jezusovega imena: ime, ki so ga judovski starši dajali svojim otrokom, naj bi namreč izražalo tudi človekovo namembnost, delovanje, smisel. Ker se je na ta praznik leta 1683 na Dunaju odvijal odločilen spopad med krščansko in turško vojsko, iz katerega so kristjani izšli kot zmagovalci, se je pobožnost do Marijinega imena silno povečala. Že naslednje leto so namreč praznik Marijinega imena uvrstili v rimski koledar.

Turki so se več let pripravljali na pohod v središče Evrope, sultanova volja je bila zasesti cesarski Dunaj, ki so ga začeli oblegati v juliju 1683. Dunajčani na to obleganje niso bili dovolj pripravljeni. Šele okrepitev s strani poljske vojske s kraljem Janom Sobieskim na čelu in ob duhovni pomoči kapucina Marka iz Aviana so 12. septem­bra premagali turško vojsko.

V zahvalo Mariji so se prvotno spominjali njenega imena v nedeljo po malem šmarnu, papež Pij X. pa je določil zanj prav obletnico zmage. Razumljivo je, da ta dan še vedno zelo slovesno obhajajo na Dunaju, vpisan pa je tudi v pokrajinski koledar nemškega območja. Tudi prenovljeni misal pozna mašno molitev v čast Marijinemu imenu. V Sloveniji je Marijinemu imenu posvečenih šest cerkva, med njimi tudi župnijska cerkev na Kalobju.

 

God: 12. septembra.

 

povzeto po knjigi Leto svetnikov

        

 Ob nedeljah vabljeni:

 

ob 9.00h sv. maša v Dramljah

ob 10.30h na Ponikvi

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

     

     V nedeljo 11. septembra bo ob 10.30 uri bo na Ponikvi maša pri Svetem Ožbaltu z blagoslovom semen

 

    Župnikov dopust  poteka od četrtka 1. in do vključno srede, 14. 09. 2022. V tem času bodo za svete maše, pogrebe in bolnike skrbeli bratje kapucini iz Celja. Dežurna številka telefona: 0590 96 260; Breg 18, Celje.

**************************

Dosegljivost na telefon:– hišni: 03/748-20-25 ali GSM  041/625-703;- spletna stran:

http://zupnija-ponikva.rkc.si/.

Dodatna oznanila za župnijo Ponikva in Dramlje

 1. nedelja med letom – 11. 9. 2022 št. 37

 

 1. V soboto, 24. 9. bo na Slomu med 9. in 12. uro potekalo srečanje DKPS. Ob 13. uri bo v župnijski cerkvi sveta maša za pokojne člane DKPS. Vabljeni.

 

 1. V soboto, 24. septembra 2022, bo minilo 160 let, odkar je bl. škof A. M. Slomšek sklenil svoje bogato zemeljsko življenje. Osrednjo slovesnost Slomškove nedelje bomo obhajali v nedeljo, 25. septembra 2022, v mariborski stolnici. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa somaševanje navzočih  škofov in duhovnikov. Vabljeni v mariborsko stolnico.

3.Ministranti:

Župnija Ponikva: Filip in Tilen Madžarič

Župnija Dramlje: Luka Lavbič in Matija Lavbič

 

 1. Bralci Božje besede:

Župnija Dramlje: v nedeljo 11. 9. 2022 bereta božjo besedo:  Neža Povalej in Helena Filej; v nedeljo 18. 9. 2022 bere Božjo besedo: Mira Repnik Šuštar.

Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

 1. V Dramljah cerkev čistijo, krasijo in po potrebi kosijo okoli cerkve farani iz Zg. Laz.

Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu septembru čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah farani iz Ostrožnega.

 

 1. Veroučno leto 2022/2023 na Ponikvi

Vpis v veroučno leto 2022/2023 bo potekal

od ponedeljka, 19.9. do četrtka, 22. 9. 2022

 • dopoldan od l0.00 ure do 12.00 ure
 • popoldan od 14. ure do 17. ure

 

Verouk se prične v ponedeljek, 26. 9. 2022 po umiku, ki bo znan, ko bo narejen urnik šolskega pouka.

 

 1. Župnikov dopust poteka od četrtka 1. in do vključno srede, 14. 09. 2022. V tem času bodo za svete maše, pogrebe in bolnike skrbeli bratje kapucini iz Celja. Dežurna številka telefona: 0590 96 260; Breg 18, Celje.

 

 1. STIČNA MLADIH 2022

Letošnja Stična mladih bo potekala 17. septembra 2022 v cistercijanskem samostanu v Stični. Letošnje geslo je: Izberi vihar (prim. Mt 14,22-33). Z geslom želimo mlade spodbuditi, da stopijo iz cone udobja in izberejo vihar, osebno rast in življenje.
Zbiranje udeležencev se bo začelo ob 9.30 uri. Program se bo zaključil predvidoma ob 21. uri. Vse aktualne informacije v zvezi z izvedbo srečanja so objavljena na spletni strani Stične mladih ter njenih družbenih omrežjih. Prispevek za udeležbo (vstopnica) v predprodaji je 10€, na dan Stične pa 12€.

Program:

 • po 9.30 odprtje vhoda;
 • 00 uvodni program;
 • 00 sveta maša;
 • 30 čas za kosilo, druženje, ogled stojnic;
 • 00 delavnice (1. krog);
 • 30 odmor;
 • 00 delavnice (2. krog);
 • 00 večerja;
 • 30 večerni program;
 • 00 zaključek in odhod domov.

Od 13.00 do 18.00 bo potekal športni turnir v odbojki, nogometu in košarki (odvisno od interesa športnih ekip). Ekipe se lahko prijavijo na spletni strani sticna.net. Ves dan bosta možna adoracija v opatovi kapeli in zakrament svete spovedi v cerkvi.

V kolikor bo dovolj interesa bo župnija Šmarje organizirala avtobusni prevoz v Stično na Stično mladih, zato so čimprej odločite in se prijavite v župniji Šmarje

 

Vzemite novo številko Družine

Sv. maše: glej drugi list.

Nedelja

 

11.09.2022

24. NEDELJA
MED LETOM

 

nedelja mladih

začetek tedna mladih

10.00 Dramlje- Marija Dobje za Natašo Sovinc (obl)

10.30 Ponikva – sv. Ožbalt  za dobrotnike cerkve sv. Ožbalta

– za žive in pokojne farane [JP]

– za Bogomilo (obl.) in Jožeta Fidlerja in za

Mirana Podkrižnika [S]

Ponedeljek

 

12.09.2022

Ime Marijino 19.00 Ponikva  Darjo Štor

– za Janeza Otorepca [S]

– za Marto Kač [JP)

Torek

 

13.09.2022

Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj 19.00 Dramlje za Markota, Konrada, Apolonijo Lenart

– za Štefana Drameta [S]

– za pokojne duhovnike [JP]

Sreda

 

14.09.2022

Povišanje svetega Križa 19.00 Ponikva za Terezijo Buser (?? ura)

– Ivana Mihelaka [S]

– v zahvalo za prejete darove [JP]

Četrtek

 

15.09.2022

Žalostna
Božja Mati
18.00 Dramlje molitvena ura

19.00 Dramlje za Franca Košaka

– za Veroniko Lampret [S]

Petek

 

16.09.2022

Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenca 18.00 Ponikva molitvena ura

19.00 Ponikva za Franca Svetelška-osmina

za Dragota Plankota in za starše Dragico in Antona  [S]

Sobota

 

17.09.2022

Robert Bellarmino, škof, c. učitelj

 

sklep tedna mladih

19.00 Ponikva za Ivana Pevca

– za  Srečkota Kovačiča [S]

Nedelja

 

18.09.2022

25. NEDELJA
MED LETOM
9.00 Dramlje  za Nežo Slemenšek

10.30 Ponikva za žive in pokojne farane

– Stanislava Strašeka [S]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi omenimo spomin;
oznaka [S ] – maša ne bo oprav­ljena tisti dan, pri maši na Ponikvi bo omenjen spomin.

Pesem pri novi maši:      17. Da bi na desnici stali / enkrat pred Sodnikom tam
in ovčiče vse peljali / v sveti raj za Jezusam!

Anton Martin Slomšek

Oznanilo tedna 36

22. Nedelja Med letom

               4. september 2022    36/22

Božja beseda: 1. ber.: Mdr 9,13-18b;
2. ber.: Flm 9b-10.12-17; ev.: Lk 14,25-33.
 

 

Nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec.

                            (Lk 14,33).

 

Delaj dobro

 

spletna stran tednika Družina

Človek je nerazumen, nelogičen, egocentričen.

Ni pomembno, ljubi ga.

Če delaš dobro, ti bodo pripisali sebične cilje.

Ni pomembno, delaj dobro.

Če uresničiš vse cilje,
boš naletel na lažne prijatelje
in resnične sovražnike.

Ni pomembno, uresniči jih.

Dobro, ki ga delaš, bo jutri pozabljeno.

Ni pomembno, deljaj dobro.

Poštenost in iskrenost te delata ranljivega.

Ni pomembno, bodi iskren in pošten.

Daj svetu najboljše, kar si in imaš,
in dobil boš brce.

Ni pomembno, daj najboljše, kar si in imaš.

 

                                sv. mati Terezija iz Kalkute

      Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah

ob 10.30h na Ponikvi

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

      V četrtek na praznik so maše v Dramljah – Marija Dobje ob 10h, mašo bo vodil msgr. dr. Stanislav   Lipovšek. Na Ponikvi pa bo maša zvečer ob 19 h uri, lepo vabljeni.

     V nedeljo 11. septembra bo ob 10.30 uri na Ponikvi maša pri Sv. Ožbaltu (blagoslov semen), v Dramljah bo maša v Marija Dobju ob 10h, maševal bo msgr. dr. Stanislav   Lipovšek

    Župnikov dopust bo potekal od četrtka 1. in do vključno srede, 14. 09. 2022. V tem času bodo za svete maše, pogrebe in bolnike skrbeli bratje kapucini iz Celja. Dežurna številka telefona: 0590 96 260; Breg 18, Celje.

**************************

Dosegljivost na telefon:– hišni: 03/748-20-25 ali GSM  041/625-703;- spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dodatna oznanila za župnijo Ponikva in župnijo Dramlje

 1. nedelja med letom – 4. 9. 2022 št. 36

 

 1. V četrtek praznujemo praznik Marijinega rojstva, male maše, maša bo v Dramljah – Marija Dobje ob 10.00 uri, maševal bo upokojeni celjski škof msgr. dr. Stanislav

Lipovšek. Na Ponikvi pa bo maša zvečer ob 19.00 uri, lepo vabljeni.

 

 1. Naslednjo nedeljo 11. septembra bo ob 10.30 uri bo na Ponikvi maša pri Svetem

Ožbaltu z blagoslovom semen, ta dan v farni cerkvi na Ponikvi ne bo sv. maše, lepo

vabljeni.

V nedeljo, 11. septembra ne bo v Dramljah sveta maša, ampak v cerkvi Marija Dobje,

ob 10.00 uri. Maševal bo upokojeni celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek.

 

 1. Ministranti

Ta teden na Ponikvi ministrirata: Anej Ferlež in Jožef Sovič

Dramljah pa ministrirata: Pia Seničar in Eva Seničar

 

 1. Bralci božje besede:

Župnija Dramlje: v nedeljo 4. 9. 2022 bereta Božjo besedo: Ana Korenjak in Slavica Gorenak; v nedeljo 11. 9. 2022 bereta Božjo besedo: Neža Povalej in Helena Filej

Župnija Ponikva: po dogovoru

 

 1. V Dramljah cerkev čistijo, krasijo in po potrebi kosijo okoli cerkve farani iz Pletovarij.

Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu septembru čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah farani iz Ostrožnega.

 

 1. Veroučno leto 2022/2023 na Ponikvi

Vpis v veroučno leto 2022/2023 bo potekal

 od ponedeljka, 19.9. do četrtka, 22. 9. 2022

dopoldan od l0.00 ure do 12.00 ure

popoldan od 14. ure do 17. ure

Verouk se prične v ponedeljek, 26. 9. 2022 po umiku, ki bo znan, ko bo narejen urnik šolskega pouka.

 1. Župnikov dopust poteka od četrtka 1. in do vključno srede, 14. 09. 2022. V tem času bodo za svete maše, pogrebe in bolnike skrbeli bratje kapucini iz Celja. Dežurna številka telefona: 0590 96 260; Breg 18, Celje.

 

 1. MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE

V soboto, 10. septembra 2022, bo v baziliki Matere Božje v Petrovčah molitveni dan za nove duhovne poklice ter svetost in stanovitnost že poklicanih. »Pridi in popravi mojo Cerkev« je vodilna misel letošnjega molitvenega dne.

Ob 9. uri bo molitve ura, ob 10. uri pa sveta maša, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov vodil celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž.

Pridite in skupaj z vso škofijo molimo za nove duhovniške poklice. Lepo vabljeni

 

 1. STIČNA MLADIH 2022

Letošnja Stična mladih bo potekala 17. septembra 2022 v cistercijanskem samostanu v Stični. Letošnje geslo je: Izberi vihar (prim. Mt 14,22-33). Z geslom želimo mlade spodbuditi, da stopijo iz cone udobja in izberejo vihar, osebno rast in življenje.
Zbiranje udeležencev se bo začelo ob 9.30 uri. Program se bo zaključil predvidoma ob 21. uri. Vse aktualne informacije v zvezi z izvedbo srečanja so objavljena na spletni strani Stične mladih ter njenih družbenih omrežjih. Prispevek za udeležbo (vstopnica) v predprodaji je 10€, na dan Stične pa 12€.

Program:

 • po 9.30 odprtje vhoda;
 • 00 uvodni program;
 • 00 sveta maša;
 • 30 čas za kosilo, druženje, ogled stojnic;
 • 00 delavnice (1. krog);
 • 30 odmor;
 • 00 delavnice (2. krog);
 • 00 večerja;
 • 30 večerni program;
 • 00 zaključek in odhod domov.

Od 13.00 do 18.00 bo potekal športni turnir v odbojki, nogometu in košarki (odvisno od interesa športnih ekip). Ekipe se lahko prijavijo na spletni strani sticna.net. Ves dan bosta možna adoracija v opatovi kapeli in zakrament svete spovedi v cerkvi.

V kolikor bo dovolj interesa bo župnija Šmarje organizirala avtobusni prevoz v Stično na Stično mladih, zato so čimprej odločite in se prijavite v župniji Šmarje.

Oznanila

Župnija sv Martina na Ponikvi in župnija sv. M. Magdalene v Dramljah

36/22

 

Nedelja

 

04.09.2022

23. NEDELJA
MED LETOM
9.00 Dramlje za Stanislavo in Martina Arha in družino Lubej

10.30 Ponikva za Jurija Zdolšeka (obl.) in starše Zdolšek in sestro Marijo Golež

za Zaliko Hamer in Mihaela Štora [S]

za žive in pokojne farane [JP]

Ponedeljek

 

05.09.2022

Mati Terezija, redovnica, red. ustanoviteljica 19.00 Ponikva za Terezijo Buser

– Ano Otorepec [S]

– za Vido in Robija Murmajerja [JP]

Torek

 

06.09.2022

Zaharija, prerok 19.00 Dramlje za Markota, Konrada, Apolonijo Lenart

– za Janeza Otorepca [S]

– za družino Peterkovič [JP]

Sreda

 

07.09.2022

Marko Križevčan, mučenec 19.00 Ponikva za Marijo Pilpaher in Jurija Pilpaherja

– Francija Košaka [S]

– za Adija Golavška [JP]

Četrtek

 

08.09.2022

Marijino rojstvo
mali šmaren
10.00 Dramlje-Marija Dobje za starše Nežo in Jakoba Kolarja, sestre Milko, Hedviko in Sandro Kolar R. Pilich

19.00 Ponikva za Jožefo in Franca Kovčeta

za Ano Smodej [S]

– za Vladota Rutarja [JP]

Petek

 

09.09.2022

Peter Klaver, jezuit, misijonar 18.00 Ponikva molitvena ura

19.00 Ponikva Darjo Filipšek

– za Srečkota Kovačiča [S]

– za starše in sorodnike [JP]

Sobota

 

10.09.2022

Nikolaj Tolentinski, spokornik 19.00 Ponikva  za Stanislava Strašeka

– za Ivana (Danija) Simona [S]

– za pokojne duhovnike [JP]

Nedelja

 

11.09.2022

24. NEDELJA
MED LETOM
nedelja mladih

začetek tedna mladih

10.00 Dramlje-Marija Dobje za Natašo Sovinc (obl)

10.30 Ponikva za dobrotnike cerkve sv. Ožbalta

– za žive in pokojne farane[JP]

– za Bogomilo (obl.) in Jožeta Fidlerja in za

Mirana Podkrižnika [S]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi omenimo spomin;
oznaka [S ] – maša ne bo oprav­ljena tisti dan, pri maši na Ponikvi bo omenjen spomin.

 

 

Pismo škofa Maksimilijana ob začetku novega pastoralnega leta

 

Pogumno in z vero v novo pastoralno leto!

Vera, resnica in ljubezen

 

Dragi duhovniki in Božje ljudstvo celjske škofije, drage katehistinje in katehisti, animatorji in voditelji raznih skupin, dragi starši,

na začetku novega pastoralnega in katehetskega leta bi vas želel spodbuditi, da se kot občestvo naše krajevne Cerkve odpremo Svetemu Duhu in z obnovljenim navdušenjem sprejmemo poslanstvo oznanjevanja vere, vsak v okolju, kjer živi in dela. Prvo leto uvajanja v sinodalno razmišljanje je za nami. Premiki so narejeni. Odpiranje Svetemu Duhu pušča sledove. Okrepimo vezi novega življenja, ki ga Duh plete med nami in se zoperstavimo duhovom malodušja, skepticizma in relativizma, ki dušijo naša okolja.

Papež Frančišek je v svoji prvi okrožnici Luč vere (2013), v kateri ni težko prepoznati »roke« njegovega predhodnika Benedikta XVI., zapisal, da je sodobna ideologija relativizma največja nevarnost tako za družbo kot za Cerkev, tako za življenje kot za vero. Kadar se več ne zastavlja vprašanja po resnici, ki ustvarja nujni okvir za človekovo življenje, zamre človekov spomin in na stežaj je odprta pot vsem vrstam fanatizmov – angelom smrti.

Tudi danes živimo v času, kjer se spreneveda z resnico. Za prepričljivo oznanjevanje Jezusovega evangelija je potrebno vedno znova obnavljati in preverjati svojo predanost Resnici. Resnica namreč osvobaja (Jn 8,32) in samo v njej bomo lahko prepričljivo in z navdušenjem oznanjali vero evangelija. Vera je neločljivo povezana z resnico. Še več, podrejena ji je in izhaja iz nje.

    »Vera brez resnice ne odrešuje, ne daje gotovosti našim korakom in ostaja lepa pravljica, projekcija našega hrepenenja po sreči, nekaj, kar nas zadovolji le toliko, kolikor se hočemo predajati utvaram. Ali pa se skrči na lep občutek, ki tolaži in ogreva, a je podvržena menjavi našega razpoloženja in spremenljivosti časov ter ne more dati trdne stanovitnosti v življenju« (Luč vere, 24).

Vera je stvar celotnega človeka, tako njegovega duha, duševnosti kot telesa. Zato pravi apostol Pavel, da »verujemo s srcem« (Rim 10,10). »Srce je v Svetem pismu središče človeka, kjer so med seboj prepletene vse njegove razsežnosti: telo in duh, notranjost osebe kakor tudi človekova odprtost do sveta in drugih; razum, volja in čustveno življenje. Srce je sposobno držati skupaj te razsežnosti zato, ker je prostor, kjer se odpiramo resnici in ljubezni in dopuščamo, da se nas dotakneta in nas v globini spremenita. Vera spremeni celotnega človeka, kolikor se človek odpre ljubezni« (Luč vere, 26).

Prava vera zato vedno preseneča, vedno vznemirja, ker izziva k večji ljubezni. Vera v Boga Očeta Jezusa Kristusa nikoli ni vzdrževala miru in edinosti za ceno resnice in ljubezni. Vera je samo tisto, kar zmore premagati logiko tega sveta.

Ker je vera zvezana z resnico, ne more biti ujetnica kakršne koli preračunljivosti, ne farizejske, ne herodovske (prim. Mr 8,15). Vera preprosto vidi dlje in globlje, saj razume delovanje Boga, ki je zvest svoji zavezi in svojim obljubam (prim. 1 Kor 1,9) in zmore obuditi od mrtvih (prim Heb 11,19). Samo vera, ki je zvezana z ljubeznijo, lahko prav spozna. »Razumevanje vere se začne tedaj, ko sprejemamo veliko Božjo ljubezen, ki nas notranje preoblikuje in nam podari nove oči, da vidimo stvarnost« (Luč vere, 26).

Dragi bratje in sestre, ne bojmo se stvarnosti, saj je to edini prostor, kjer lahko v tem veku živimo z Bogom. Ne bojmo se Boga, saj nas je vzljubil grešne (prim. Rim 5,6). Ne bojmo se lastne grešnosti, saj nam je Bog podaril Usmiljenega Odrešenika!

 

Maksimilijan, celjski škof

 

 

VABILO

URNIK VEROUKA 2022/2023

Razredi, ki imajo verouk ob sredah, začnejo z veroukom v sredo, 7.9.2022.
Ostali razredi začnejo z veroukom od ponedeljka, 12.9.2022 naprej. 
Osmošolci naj pridejo k verouku v ponedeljek, 12.9.2022 po končanem šolskem pouku in naj počakajo s. Anio, da bodo skupaj določili termina verouka.

 

URA

PONEDELJEK

TOREK SREDA ČETRTEK

PETEK

 5. URA

11.00-12.00

 

2.A

6. URA

12:05-13.00

   

3.A

 

4.A

7. URA

12:55-13:40

8.A / 8.B ?

   

6.A

8. URA

13:45-14:30

8.A / 8.B ?

  5.A  

7.A in 7.B

9. URA

14:35-15:20

     

 

Oznanilo tedna 35

22. Nedelja Med letom

                 28. avgust 2022       35/22

Božja beseda: 1. ber.: Sir 3,17-18.20.28-29;
2. ber.: Heb 12,18-19.22-24; ev.: Lk 14,1.7-14.
 

 

Kadar si povabljen, pojdi in

sédi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride:› Prijatelj, pomakni se više!

 (Lk 14,10)

Gregor i. veliki, papež

 

Papež Gregor se je rodil okoli leta 540 v Rimu v Italiji v ugledni rimski plemiški družini, ki naj bi bila v sorodstvu s slavnimi Aniciji. Njegov oče je bil Gordijan, višji uradnik, mati pa Silvija. Domačo palačo na pobočju Celijskega griča je kasneje Gregor predelal v benediktinski samostan.

V civilni službi je bil sprva rimski prefekt, bil je na čelu mestne uprave in vodil je seje senata ter bil zadolžen za oskrbo Rima z živežem. Potem, ko se je odpovedal posvetnemu življenju, je nekaj let preživel v samostanu, kasneje pa ga je papež posvetil v diakona in ga kot svojega zastopnika poslal na dvor v Carigrad. Po vrnitvi v Rim je postal njegov svetovalec in poslanec. Po smrti papeža Pelagija I., ga je za 64. papeža enoglasno izvolilo ljudstvo, duhovščina in oblast. Škofovsko posvečenje je prejel 3. septembra leta 590.

Papež Gregor je svojo službo opravljal tako izjemno, da je postal zgled vsem svojim naslednikom in si upravičeno zaslužil naziv »Veliki«. Spada med štiri velike latinske cerkvene očete in učitelje. Njegovo delo in zapuščina sta še danes neprecenljiva na mnogih področjih: bil je izvrsten pastoralist, liturgist, moralist, ekumenist, misijonar in karitativni delavec. Umrl je 12. marca leta 604 v Rimu.

S papežem Gregorjem se je uveljavila navada naročanja gregorijanskih maš. Gre za to, da verniki za pokojnika naročijo 30 maš, ki si neprekinjeno sledijo skozi 30 dni. Druga navada je praznovanje gregorjevega (12. marca po starem koledarju). Po ljudskem izročilu se takrat »ptički ženijo«, posebej slovesno pa so to praznovali v Prekmurju s koledovanjem in v Bistrici pri Tržiču s spuščanjem »gregorčkov« (hišic, cerkvic s svečami) po reki.

   Goduje: 3. septembra, prej 12. marca.

 

spletna stran tednika Družina

             Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah

ob 10.30h na Ponikvi

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

      V četrtek je sv. maša ob 18.00 h v Šentilju, župnija Dramlje.

     V nedeljo je prva nedelja v mesecu septembru v župnijah Ponikva in Dramlje vabimo k darovanju za cerkvene potrebe.

    Župnikov dopust bo potekal od četrtka 1. in do vključno srede, 14. 09. 2022. V tem času bodo za svete maše, pogrebe in bolnike skrbeli bratje kapucini iz Celja. Dežurna številka telefona: 0590 96 260; Breg 18, Celje.

**************************

Dosegljivost na telefon:– hišni: 03/748-20-25 ali GSM  041/625-703;- spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

 

Dodatna oznanila za župnijo Ponikva in župnijo Dramlje

 1. nedelja med letom – 28. 8. 2022 št. 35

 

 1. Turistično olepševalno društvo Ponikva vabi na koncert pod orehom v nedeljo, 28.8.2022, ob 20. uri na Slomškovem trgu. Nastopata harmonikar in kitarist Marko Hatlak in Erik Čebukli. V primeru slabega vremena bo koncert v OŠ B. Kocena Ponikva. Vstopnina 5 €. Vljudno vabljeni.
 2. Ta teden na Ponikvi ministrirata: Salobir Tjaš in Drobnjak Tajda
 3. Ta teden v Dramljah ministrirata: Martin Korenjak in Tilen Filej

 

 1. Bralci Božje besede:

Župnija Dramlje: v nedeljo 28. 8. 2022 bereta Božjo besedo: Maja Bogdanovič in Urška Korenjak; v nedeljo 4. 9. 2022 bereta Božjo besedo: Ana Korenjak in Slavica Gorenak

Župnija Ponikva: po dogovoru

 

 1. V Dramljah cerkev čistijo, krasijo in po potrebi kosijo okoli cerkve farani iz Šedine in Vodul.

Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

 1. Na Ponikvi v mesecu septembru čistijo in krasijo farani iz Ostrožnega. Zahvaljujemo se farankam iz Zgornjega dela Ponikve za vestno čiščenje in krašenje cerkve in župnišča v mesecu septembru.

 

 1. Dramlje: Prihodnjo nedeljo bo prva nedelja, ko bo mesečno darovanje okoli oltarja. Se priporočamo za darove, da posodobimo biro opremo v veroučni učilnici in pisarni.                                                              Ponikva: Darovanje okrog oltarja za cerkvene potrebe, hvala za vaš dar.

 

 1. V ponedeljek, 29. 8.2022 obisk bolnikov po župniji Ponikva – prijaviti.
 2. V torek, 30. 8.2022 obisk bolnikov v župniji Dramlje – prijaviti.

 

 1. Veroučno leto 2022/2023
 • DRAMLJE: Vpis v veroučno leto 2022/2023 bo potekal v
 • Nedeljo, 4. 9.2022 od 8.00 – 8.50 pred mašo in po maši od 10.00-12.00
 • Ponedeljek, 5.9. 2022 od 6.45 – 9.30.

PONIKVA: Vpis v veroučno leto 2022/2023 bo potekal

od ponedeljka, 19.9. do četrtka, 22. 9. 2022

 • dopoldan od l0.00 ure do 12.00 ure
 • popoldan od 14. ure do 17. ure

 

Prispevek za 1. otroka 35 €, za 2. otroka 30 € in za 3. otroka 20 €.

 

Verouk se prične v ponedeljek, 26. 9. 2022 po umiku, ki bo znan, ko bo narejen urnik šolskega pouka.

 

 1. Župnikov dopust bo potekal od četrtka 1. in do vključno srede, 14. 09. 2022. V tem času bodo za svete maše, pogrebe in bolnike skrbeli bratje kapucini iz Celja. Dežurna številka telefona: 0590 96 260; Breg 18, Celje.

 

 1. Dom sv. Jožef v Celju vabi: »Veliki oder sveta« peta uprizoritev misterija španskega misleca Pedra Calderona de la Barce. v nedeljo, 28. avgusta 2022, ob 20.00 uri.v atriju Doma sv. Jožef Celje. Uprizarjajo: Kulturno-umetniška skupina iz Jožefovega hriba, Sodelujejo: zbori župnije in doma, pihalna godba Svetina in solisti.

 

 1. Hvala vsem za pomoč pri včerajšnji poročni slovesnosti Lucije in Jerneja na Ponikvi.

 

 1.  Vzemite novo številko Družine in Ognjišča.

 

Kdor se ponižuje, bo povišan

 

Ko je Jezus v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji, so ga ti opazovali. Ko je videl, kako si izbirajo prve sedeže, je povabljenim povedal priliko. Govóril jim je: »Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj na prvo mesto, ker je lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe, pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, in ti rekel: ›Daj prostor temu!‹

Takrat se boš začel v sramoti presedati na zadnje mesto. Kadar si povabljen, pojdi in sédi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride: ›Prijatelj, pomakni se više!‹ Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki so s teboj pri mizi; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.«

Tistemu, ki ga je povabil, pa je govóril: »Kadar prirejaš kosilo ali večerjo, ne vabi ne prijateljev ne bratov ne sorodnikov ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo. Nasprotno, kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.«          Lk 14,1.7-14

Oznanila

Župnija sv Martina na Ponikvi in župnija sv. M. Magdalene v Dramljah

35/22

 

 

Nedelja

 

28.08.2022

22. NEDELJA
MED LETOM
9.00 Dramlje za žive in pokojne

farane

10.30 Ponikva za Jožeta Laha in starše Romih ter za zdravje [S]

Ponedeljek

 

29.08.2022

Mučeništvo Janeza Krstnika 19.00 Ponikva za Martina Šibala

– za Berto Cmok (30 dan) [S]

Torek

 

30.08.2022

Feliks (Srečko), mučenec 19.00 Dramlje za Pavlo Trnovšek (obl.) Ivana in vse sorodnike Trnovšek

– za Renate Elizabeth Sovec [S]

Sreda

 

31.08.2022

Nikodem, Jezusov učenec 8.00 Ponikva za Jožeta Kolarja starše in sorodnike

– za Martina Laubiča [S]

Četrtek

 

01.09.2022

Egidij (Tilen), opat

 

čet. pred 1. petkom

17.00 Dramlje molitvena ura v cerkvi v Šentilju

18.00 Dramlje – Šentilj za Ivanko in Jurija Belaka in Marijo Košec

– za Jurija Golčmana [S]

– za božji blag. pri obiranju hmelja [župnik]

Petek

 

02.09.2022

Antonin, mučenec

 

prvi petek

18.00 Ponikva molitvena ura

19.00 Ponikva za Franca Mastena

– za Jakoba Šolinca (30 dan) [S]

– za družino Habinc [župnik]

Sobota

 

03.09.2022

Gregor Veliki, papež, cerk. uč.

 

prva sobota

19.00 Ponikva za Franca Horvata

– za Martina in Pavlo Vrečko [S]

– za družino Glas [župnik]

Nedelja

 

04.09.2022

23. NEDELJA
MED LETOM
9.00 Dramljeza Stanislavo in Martina Arh in družino Lubej

10.30 Ponikvaza Jurija Zdolška (obl.) in starše Zdolšek in sestro Marijo Golež

– za Zaliko Hamer in Mihaela Štora [S]

– za žive in pokojne farane [župnik]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi omenimo spomin;
oznaka [S –] – maša ne bo oprav­ljena tisti dan, pri maši na Ponikvi bo omenjen spomin.

 

Pesem pri novi maši:                    15. Naj še tak iz neba vliva, / naj se bliska in grmi,
ko po noči vse počiva, mašnik brez skrbi ne spi.                               Anton Martin Slomšek

 

Oznanilo tedna

21. Nedelja Med letom

                 21. avgust 2022       34/22

Božja Beseda: 1. ber.: Iz 66,18-21;
2. ber.: Heb 12,5-7.11-13; ev.: Lk 13,22-30.
 

 

In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.«

                            (Lk 13,30).

Monika, Mona, Moni, Monica, goduje 27, avgusta

Mati svetega Avguština

Zavetnica: Velja za zavetnico krščanskih žena in mater; je priprošnjica za rešitev otroških duš; za vzgojo težavnih otrok.

Bila je mati velikega cerkvenega učitelja sv. Avguština. Njen ponos je bil prvorojenec Avguštin. Zgodaj je Avguština poučila o verskih resnicah, on pa je zgodaj zašel na kriva pota; izgubil je vero.  Monika je zelo trpela, molila, jokala in prosila sina, naj se vrne na pravo pot. Zatekla se je k nekemu škofu, ki jo je potolažil: »Pojdi v miru, sin tolikih solza se ne more pogubiti.« Ko je Avguštin sklenil iti v Rim, ki je bil še bolj pokvarjeno mesto kakor Kartagina, ga je mati prosila in rotila, naj ostane. Zastonj! Zlagal se ji je, da bo spremil prijatelja do ladje. Mati je šla z njim. Zlagal se ji je še drugič, češ da ni ugodnega vetra, da ladja ne more odpluti, naj kar gre v Ciprijanovo cerkvico; ob zori jo bo že prišel iskat in ji povedal, kdaj odpluje ladja.

Ponoči se je vkrcal in ladja je odplula proti Rimu. Tihota in veličina morja pa sta Avguština tako prevzeli, da mu je pri srcu postajalo hudo zaradi krutosti do matere. Gledal je proti odmikajoči se afriški obali in v duhu videl mater, kako ga bo čakala, kako bo šla v pristanišče in tam spoznala, da jo je prevaral. Bilo je to leta 384. Monika pa ni strpela doma. Šla je za sinom v Rim in nato v Milano, kamor je šel Avguštin iz Rima. Tam se je dal krstiti. Sam pravi, da je bil pravzaprav krščen z materinimi solzami.. Vsa srečna je govorila: »Kaj naj še delam na zemlji? Le eno je bilo, za kar sem želela živeti: da bi tebe, moj sin, videla krščenega. Zdaj mi je Bog to željo izpolnil.«

  Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00  uri sv. maša v Dramljah

ob 10.30 uri na Ponikvi

 

Nedeljska maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19.uri

***************************

   Dosegljivost na telefon:

– hišni: 03/748-20-25 ali GSM 041/625-703;

– spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/.

ZA DOBRO VOLJO

:

ZAHVALA – »Gospod doktor, prišel sem samo zato, da se vam iskreno zahvalim,« pravi moški, ki stopi v ordinacijo. – Zdravnik: »Povejte mi, ste vi pacient ali dedič?«

 

 

 

Dodatna oznanila za župnijo Ponikva in župnijo Dramlje

 1. nedelja med letom – 21. 8. 2022 št. 34

 

 1. Naslednjo soboto, 27.8.2022, bo poroka naše faranke Lucije Koražija. Lucija je skavtinja, animatorka in večletna voditeljica skavtskih taborov v Šentjurju ter oratorijev na Ponikvi. Je tudi pevka in organistka.

Lucija prosi farane za pomoč pri pogostitvi s pecivom.

Na obred v cerkev pride 250 – 300 skavtov.

Pecivo bomo zbirali v PETEK 26.8. 2022 po večerni maši in v SOBOTO 27.8. 2022 od 8. do 9. ure v kletnih prostorih župnišča.

 1. Turistično olepševalno društvo Ponikva vabi na koncert pod orehom v nedeljo, 28.8.2022, ob 20. uri na Slomškovem trgu. Nastopata harmonikar in kitarist Marko Hatlak in Erik Čebukli. V primeru slabega vremena bo koncert v OŠ B. Kocena Ponikva. Vstopnina 5 €. Vljudno valjeni.
 2. Ta teden na Ponikvi ministrirata: Dečman Eva in Dečman Zala
 3. Ta teden v Dramljah ministrirata: Urška Korenjak in Metka Korenjak
 4. Bralci božje besede:

Župnija Dramlje: v nedeljo 21. 8. 2022 bereta božjo besedo: Branko Marot in Nataša Seničar

v nedeljo 28. 8. 2022 Maja Bogdanovič in Urška Korenjak

Župnija Ponikva: po dogovoru

 1. V Dramljah cerkev čistijo, krasijo in po potrebi kosijo okoli cerkve farani iz Gruščc in Jazbin.

Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

 1. V torek, 23.8.2022, po večerni maši srečanje katehetskega sveta staršev, v župnišču
 2. Dežurna skupina na Slomškovi rojstni hiši ima srečanje v ponedeljek, 22. 8. 2022 po večerni maši v župnišču. Sledi srečanje s kateheti.

 

 1. Obisk bolnikov: bo v ponedeljek 29. 8. 2022 na Ponikvi

v torek 30. 8. 2022 v Dramljah

 1. Župnikov dopust je predviden med 1. in 14.9. 2022.

 

Vzemite novo številko Družine.

 

Sv. maše: glej drugi list.

Papež Frančišek: Ogenj Jezusove ljubezni razširja srce in dela življenje lepo

»Dragi bratje in sestre, dober dan! V evangeliju današnjega bogoslužja je Jezusov izraz, ki nas zadane in nam zastavlja vprašanja. »S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na minulo 20. nedeljo med letom.

»Medtem ko je s svojimi učenci na poti, jim reče: »Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel!« (Lk 12,49). O kakšnem ognju govori? In kakšen pomen imajo te besede za nas danes, ta ogenj, ki ga Jezus prinaša.

Kot vemo, je Jezus prišel na svet prinesti evangelij, to je blagovest ljubezni do Boga do vsakega od nas. Zato nam pravi, da je evangelij kot ogenj, ker gre za sporočilo, ki kadar vdre v zgodovino, začne žgati stara ravnovesja življenja, izziva izhod iz individualizma in izziva zapustitev sebičnost ter izziva prehod iz suženjstva greha in smrti v novo življenje Vstalega Jezusa. Evangelij ne pusti stvari takšnih kot so. Ko je mimohod evangelija in da je ta poslušan in sprejet, stvari ne ostanejo takšne kot so bile. Evangelij izziva k spremembi in vabi k spreobrnjenju. Ne širi lažnega intimističnega miru, ampak prižge nemir, ki nas požene na pot, nas spodbuja, da se odpremo Bogu in bratom. Kot ogenj je, saj ko nas ogreva z Božjo ljubeznijo, hoče hkrati požgati naše sebičnosti, osvetliti temne strani življenja, ki jih imamo vsi, použiti lažne malike, ki nas zasužnjujejo.

Po sledeh svetopisemskih prerokov, pomislimo na Elija in Jeremija, je Jezus vžgan od ognja Božje ljubezni in da bi ta vzplamenel na svetu, se osebno použije tako, da ljubi vse do konca, vse do smrti in to je smrti na križu (prim. Flp 2,8). On je poln Svetega Duha, ki se ga primerja z ognjem in tako z njegovo lučjo in njegovo močjo razkriva usmiljeno obličje Boga in daje polnost vsem, ki se jih ima za izgubljene, podre pregraje odrivanja na rob, ozdravlja rane na telesu in duši, prenavlja vernost, ki je bila skrčena na zunanje običaje. Ogenj je zato, da spreminja, očiščuje.

Kaj torej pomeni nam, vsakemu od nas, zame, za vas, zate ta Jezusova beseda o ognju? Povabi nas, da ponovno oživimo ogenj vere, da ne bi postala nekaj drugotnega ali sredstvo za osebno blagostanje in omogoči, da začnemo reševati izzive življenja in si prizadevati v Cerkvi in družbi.

Za to prosimo Sveto Devico. Ona, ki je sprejela ogenj Svetega Duha, naj posreduje za nas.

 

 

Oznanila

Župnija sv Martina na Ponikvi in župnija sv. M. Magdalene v Dramljah      34/21

 

 

 

 

 

Nedelja

 

21.08.2022

21. NEDELJA
MED LETOM
9.00 Dramlje

 

za Vero Kožuh
10.30 Ponikva

(oklic)

za žive in pokojne

farane

 

Ponedeljek

 

22.08.2022

Devica Marija Kraljica 19.00 Ponikva

 

za Tiliko in Ludvika Esih

za Terezijo, 2 Jakoba  in Tončeka Pisanec [S]

Torek

 

23.08.2022

Roza iz Lime, devica, redovnica

 

dan spom. na žrtve totalitarnih režimov

19.00 Dramlje za Jurija Golčmana, 8. dan

za Marijo Korenjak [S]

Sreda

 

24.08.2022

Natanael (Jernej), apostol 8.00 Ponikva za Jakoba Pisanca

za Elizabeto Vidovič [S]

Četrtek

 

25.08.2022

Ludvik IX. Francoski, kralj 18.00 Dramlje

19.00 Dramlje

molitvena ura

za blagoslov novega šolskega in veroučnega leta

za Martin Plahuta[S]

Petek

 

26.08.2022

Aleksander iz Bergama, mučenec 18.00

19.00 Ponikva

 

molitvena ura

za Mihael  Štor, 8. dan

v čast bl. A. M. Slomšku za zdravje [S–]

Sobota

 

27.08.2022

Monika, mati sv. Avguština 15.00

 

19.00 Ponikva

 

 

za božji blagoslov v zakonu

za družino Vouk in Golob

 za Milana Plevčaka [S-]

Nedelja

 

28.08.2022

22. NEDELJA
MED LETOM
9.00 Dramlje za žive in pokojne

farane

10.30 Ponikva Za Ivanko Golež

Za Rudolfa Križnika

  Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi omenimo spomin;
oznaka [S –] – maša ne bo oprav­ljena tisti dan, pri maši na Ponikvi bo omenjen spomin.

 

Oznanilo tedna

20. Nedelja Med letom

                 14. avgust 2022       33/22

Božja Beseda: 1. ber.: Jer 38,4-6.8-10;
2. ber.: Heb 12,1-4; ev.: Lk 12,49-53.
 

 

Moram pa prejeti krst in v kakšni stiski sem, dokler se to ne dopolni.

 

                            (Lk 12,50)

HELENA cesarica, Alenka

 

Čeprav sveta Helena velja za cesarico, ni sama ali z možem nikoli zasedala cesarskega prestola. Naziv ji je iz spoštovanja dal sin Konstantin, potem ko je sam postal cesar. V lepo mlado Heleno, po vsej verjetnosti gostilničarko in poštarico, se je zaljubil rimski častnik Konstancij Klor. Poročila sta se v trdnjavi Naissus – v Nišu – in se nato nekaj časa selila po krajih, v katerih je mož služil. Kariera mu je pozneje prinesla sovladarski sedež v zahodnem delu cesarstva. Postal je upravitelj Galije, Španije in Britanije. V pohlepu po oblasti je žrtvoval zakon, se ločil od Helene in se poročil z Maksimiljanovo pastorko Teodoro. Helena se je s sinom Konstantinom ponižana in prizadeta umaknila iz javnosti. Bila je še poganka, ni poznala Kristusovega nauka, poznala pa je kristjane, ki jih je Dioklecijan kruto preganjal. Njen nekdanji mož Konstancij je leta 305, potem ko sta se Dioklecijan in Maksimiljan odpovedala prestolu, sam vladal zahodnemu delu cesarstva, a samo eno leto. Pred smrtjo leta 306 je za svojega naslednika določil Konstatina, zrelega moža, krepkega, bistrega in odločne narave.

Cesarica Helena je krščanstvo sprejela, ko je bila stara že 60 let, pri tem pa imela odločilen vpliv tudi na sina, ki se je sicer dal krstiti šele tik pred smrtjo. Živela je res svetniško, skromno in preprosto, pogostokrat je obiskovala božjo službo, zidala cerkve in kapele, skrbela za jetnike in zanje posredovala. Pred smrtjo je poromala v Sveto deželo in tam ostala dve leti. Hodila je po Gospodovih stopinjah, molila in zidala svetišča. Legenda jo povezuje z najdenjem Jezusovega križa, ko naj bi v prikazni videla kraj, kjer je bil zakopan. Ko so tam kopali, so res našli ostanke treh križev in več žebljev. Sveta Helena je nato te relikvije prinesla v Rim, kjer jih še danes častijo v baziliki svetega križa.

 

spletna stran tednika Družina

V ponedeljek 15. 8. bodo sv. maše:

ob 8.00  uri sv. maša na Ponikvi

ob 10.00 uri procesija in sv. maša v Marija Dobju- Dramlje

Tudi naša bližnja svetišča vabijo in sicer:

– v nedeljo, 14. 8. ob 19.00 na Tinsko;

– v nedeljo 14.8. ob 10.00 Šmarje pri Jelšah, blagoslov prenovljene cerkve ;

– v ponedeljek ob 17.00 k Sv. Roku;

– v torek dopoldne in zvečer k Sv. Roku.

***************************

Dosegljivost na telefon:

– hišni: 03/748-20-25 ali

– GSM 041/625-703; župnik Jožef Planinc

– spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/..

 

Dodatna oznanila za župnijo Ponikva in župnijo Dramlje

 1. nedelja med letom – 14. 8. 2022 št. 33

 

 1. ROMARSKO DOGAJANJE V ŽUPNIJI ŠMARJE PRI JELŠAH

V nedeljo, 14. 8. pa ste lepo vabljeni v župnijo Šmarje pri Jelšah, kjer bo ob 10. uri slovesna sveta maša, pri kateri bo blagoslov obnovitvenih del župnijske cerkve in posvetitev novega oltarja. Slovesnost bo vodil celjski škof, msgr. dr. Maksimiljan Matjaž.

 

 1. Prav tako ste vabljeni k romarskim shodom k sv. Roku. V ponedeljek, 15. 8. ob 17. uri je prvi romarski shod pri sv. Roku. Sveto mašo bo vodil g. Jože Vehovar, župnik župnije Rogaška Slatina.
 2. Na god sv. Roka, v torek, 16. 8. pa so v cerkvi sv. Roka romarske svete maše ob 7., 8., 9., 10. in 18. uri. Osrednja romarska sveta maša bo ob 10. uri, ki jo bo vodil Martin Golob. Lepo in prisrčno vabljeni!

 

 1. Ta teden na Ponikvi ministrirata: Pevec Nik in Pevec Nina
 2. Ta teden v Dramljah ministranta: Ana Korenjak in Gašper Hribernik
 3. Bralci božje besede:

Župnija Dramlje: v nedeljo, 14. 8. 2022, bereta Božjo besedo: Petra Korenjak in Teja Gorjup

v nedeljo, 21. 8. 2022, Branko Marot in Nataša Seničar

Župnija Ponikva: po dogovoru

 

 1. V Dramljah cerkev čistijo, krasijo in po potrebi kosijo okoli cerkve iz  Zaloga.

Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

 

 1. Mesečno darovanje okoli oltarja v župniji Ponikva v mesecu avgustu bo nedeljo, 14. 8. 2022

 

 1. Katehetski svet župnije Dramlje ima srečanje v torek, 23. 8. 2022, po večerni maši v župnišču.

 

 1. Obisk bolnikov: bo v ponedeljek, 29. 8. 2022 na Ponikvi

v torek, 30. 8. 2022 v Dramljah

 

 1. Župnikov dopust je predviden med 1. in 14.9. 2022.

.

 1. Vzemite novo številko Družine.

 

 

 

 

Poimenovanje in pomen praznika Marijinega vnebovzetja

 

 

Pri Slovencih je praznik Marijinega vnebovzetja izredno priljubljen in ima različna imena. Največkrat mu pravimo veliki šmaren, pogosto velika maša, nekoliko redkeje velika gospojnica. Vsa ta in še druga imena hočejo poudariti, da je to eden največjih Marijinih praznikov. Zelo pomenljivo je, da so bile najstarejše cerkve v tistih krajih, kjer se je krščanstvo med Slovence širilo iz Ogleja, vse posvečene Mariji vnebovzeti.

Bogoslužna imena za ta praznik so bila zelo različna. ‘Vnebovzetje’ je bilo sprva zelo redko, kajti kristjani na Vzhodu, kjer se je praznik najprej uveljavil, raje govorijo o Marijinem ‘zaspanju’, ‘preselitvi’ ali ‘odhodu’ Jezusove matere. Vsebina praznovanja pa je od vsega začetka Marijin ‘odhod’ s tega sveta. Misel na smrt je bila pri praznovanju temeljna, vendar pa se ne ustavi pri smrti sami, temveč gre k poveličanju – k zmagoslavnemu Marijinemu vstopu v nebesa in k sredniški vlogi, ki jo Marija poslej izvršuje v nebesih.

 

 

 

Oznanila

Župnija Sv Martina na Ponikvi in župnija Sv. Magdalene v Dramljah                             33/22

Nedelja

 

14.08.2022

20. NEDELJA
MED LETOM
8.00 Dramlje

 

10.00 Ponikva

za žive in pokojne farane

za Darjo Štor 

Ponedeljek

 

15.08.2022

MARIJINO VNEBOVZETJE

Veliki šmaren

8.00 Ponikva

 

 

10.00 Dramlje

Marija Dobje

 

za žive in pokojne farane

 

za Vero Kožuh

za Nežo Slemenšek

Torek

 

16.08.2022

Rok, romar, spokornik 19.00 Dramlje za Jožeta Kincla

za Slavkota Zdolška [S]

Sreda

 

17.08.2022

Hijacint, duhovnik

 

združitev prekm. Slov. z matičnim narodom

8.00 Ponikva za Marijo Korošec

za Marijo Korenjak [S]

Četrtek

 

18.08.2022

Helena (Alenka), cesarica 18.00 Dramlje

19.00 Dramlje

 

 

molitvena ura

za Nežo Slemenšek

za srečno zadnjo uro[S]

Petek

 

19.08.2022

Janez Eudes, duhovnik 18.00 Ponikva

19.00 Ponikva

 

 

 

molitvena ura

za Jožeta Palčnika –  osmina

za Martina Šibala in

Leopolda Šketa [S]

Sobota

 

20.08.2022

Bernard, opat, cerkveni učitelj 19.00 Ponikva

 

 

 

 

za Jožeta Bohorča 1. obl.

za vse žive in rajne člane kluba Večno mladi Šentjur [S–]

Nedelja

 

21.08.2022

21. NEDELJA
MED LETOM
9.00 Dramlje

10.30 Ponikva

 

za Vero Kožuh

za žive in pokojne farane

 

  Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi omenimo spomin;
oznaka [S –] – maša ne bo oprav­ljena tisti dan, pri maši na Ponikvi bo omenjen spomin.