Oznanilo tedna 05 – MT -4. nedelja med letom

4. Nedelja Med letom                  29. januar 2023      05/23 Božja Beseda: 1. ber.: Sof 2,3; 3,12-13; 2. ber.: 1 Kor 1,26-31; ev.: Mt 5,1-12a. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. (Mt 5,4) Sv. Martina, mučenka   O tej svetnici, ki so jo v pozni rimski dobi zelo častili in občudovali zaradi njene junaške stanovitnosti, vemo zanesljivo … [Preberite več…]

Oznanilo tedna 04 – MT – 3.nedelja med letom

3. Nedelja Med letom nedelja Božje besede                  22. januar 2023      04/23 Božja Beseda: 1. ber.: Iz 8,23b; 9,1-3; 2. ber.: 1 Kor 1,10-13.17; ev.: Mt 4,12-23.   Takoj sta pustila mreže  in šla za njim. (Mt 4,20) Sv. Timotej, škof in mučenec   »Moj dragi in zvesti sin v Gospodu« (1 Kor 4,17): – … [Preberite več…]

Zgodovina Župnije Dramlje

Župnija Dramlje je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Šmarje pri Jelšah, ki je del škofije Celje. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Celje, je bila župnija del kozjanskega naddekanata škofije Maribor. fotografija: Vse cerkve Župnije Dramlje

Župnijski pastoralni svet (ŽPS)

ŽPS Dramlje sestavlja 13 članov iz različnih zaselkov KS Dramlje. Člani župnijskega pastoralnega sveta so za obdobje 2022-2026 so: Laze: Terezija Lavbič, Janez Kačičnik, Petra Korenjak; Dramlje: Ana Lenart; Svetelka: Ivan Povalej, Ivica Kolar; Trnovec: Branko Marot; Jarmovec: Nataša Seničar; Razbor: Petra Dobnik; Pletovarje: Drago Jager; Marija Dobje: Sabina Arh; Zalog pod Uršulo: Marija Rupnik; … [Preberite več…]

Katehetski svet (KS)

Člani katehetskega sveta Župnije Dramlje so Branko Marot, Helena Filej, Klavdija Korenjak, Mojca Bobnar, Nataša Seničar, Sabina Arh in Zvonka Rabič.

VABILO – Cerkveni otroški pevski zbor Dramlje

V začetku novega leta 2023, smo pričeli z vajami otroškega pevskega cerkvenega zbora. Vaje potekajo vsak 2. in 4. ponedeljek v mesecu ob 17.30 do 18.30 v veroučni učilnici. Pri nedeljski sveti maši sodelujemo občasno. Vabljeni vsi otroci od 1. do 5. razreda OŠ., ki imate veselje do petja. Naslednja vaja je v ponedeljek 23.1.2023.

Cerkveni mladinski pevski zbor Dramlje

V Župniji Dramlje deluje Cerkveni mladinski pevski zbor Dramlje. Želimo si tvojega sodelovanja, saj lahko skupaj polepšamo nedeljska bogoslužja. V zboru lahko sodeluješ S PETJEM ali Z IGRANJEM NA SVOJ INSTRUMENT. Vaje imamo po dogovoru z vodjo zbora. Pri nedeljski sveti maši sodelujemo občasno.