Oznanilo tedna

7. VELIKONOČNA NEDELJA:

29. maj.;

Maksim Emonski, šk.

Ob 7. uri sv. maša za + stare starše sestre Stropnik in Petra Buser ter za vse farane

Božjo besedo bere: Maja Bogdanovič

 

Ob 10. uri sv. maša za + Gaber Ivanko

Božjo besedo bereta: Nataša Seničar in Branko Marot

Do binkošti tudi binkoštna devetdnevnica

Ponedeljek: 30. maj.;

Kancij, Kancijan, muč.

 

Ob 19. uri sv. maša za + Vengušt Jurija, obl.

devetdnevnica prvoobhajancev

Torek: 31. maj.;

Obiskanje Device Marije

 

Ob 17:45 uri se prvoobhajanci zberemo v cerkvi, kjer bo priprava na sv. spoved in tudi spoved.

Ob 19. uri sv. maša za + Ivana Bobnar, Alojza, dve Neži Vodušek in sorodnike

devetdnevnica prvoobhajancev

Sreda: 1. jun.;

Justin, šk. muč.

 

Ob 18. uri je spoved staršev prvoobhajancev in ostalih

Ob 19. uri sv. maša za + Gračner Alojza

devetdnevnica prvoobhajancev

Četrtek: 2. jun.;

Marcelin in Peter, muč.

Ob 18. uri izpostava SRT, češčenje, molitve, vmes prilika za spoved

Ob 19. uri sv. maša za + Lavbič Štefanijo, osmina

Je prvi četrtek v mesecu.           devetdnevnica prvoobhajancev

Petek: 3. jun.;

Karel Lwanga in ugand. muč.

Ob 6. uri izpostava SRT, češčenje, molitve, vmes prilika za sv. spoved

Ob 7. uri sv. maša za + Elizabeto Mastnak

Blagoslov z NS in nato obisk bolnikov po domovih. Je prvi petek, lepo vabljeni!

Ob 19. uri sv. maša za + Bojana, obl., Marka, Pavlo Debeljak in vse Debeljakove                  devetdnevnica prvoobhajancev

Sobota: 4. jun.;

Kvirin iz Siska, muč.

Ta dan starši prvoobhajancev poskrbite za ikebane v cerkvi.

Ob 9. uri sv. maša za + Ivenčnik  Franca, 30 dan

Zaključek devetdnevnice. Prva sobota!

BINKOŠTI:

5. jun.;

Bonifacij, šk., muč.

Ob 7. uri sv. maša za + Bobnar Ivana in Terezijo

Božjo besedo bere: Slavica Gorenak

 

Je dan vašega darovanja za potrebe cerkve, lepo naprošeni!

 

Ob 9:40. uri se prvoobhajanci s starši zberejo pred Slomškovo dvorano, nato je slovesni vstop v cerkev.

Ob 10.uri slovesna sv. maša, darovana za prvoobhajance in starše ter za vse farane

Božjo besedo bereta: starša prvoobhajancev

 

Ta teden sta dežurna ministranta: Ana in Martin Korenjak

Danes se želim  najlepše zahvaliti g. škofu za posredovane binkošti v župniji. Zahvalim se vam staršem za versko vzgojo otrok ter pripravo njih, za ureditev okolja in cerkve za to slovesnost, čiščenje, krašenje in drugo, obema katehistinjama; Petri, tokrat še posebej s. Anji Walaszek za njeno intenzivno delo z birmanci vključno z devetdnevnico  ter ostalimi razredi. Zahvala drameljskemu katehetskemu svetu, organistki, pevcem, drugim, ki ste pomagali v teh dneh, mežnarjema Janezu Kačičniku in Ivanu Povaleju in tudi vsem ostalim sodelavcem, ki ste aktivno pomagali pri pripravi slovesnosti sv. birme.

Oznanilo tedna

6. VELIKONOČNA NEDELJA, nedelja turizma: 22. maj.;

Julija (Julka), muč.

Ob 7. uri sv. maša za + Elizabeto Mastnak in farane

Božjo besedo bere: Petra Dobnik

 

Ob 10. uri sv. maša za + Milana Lamut; devetdnevnica

Božjo besedo bereta: Teja Gorjup in Ana Korenjak

 

Ponedeljek: 23. maj.; Dezider (Željko), muč. Ob 19. uri sv. maša za + Gaber Terezijo, Janeza, hčerko Zinko, obl.
Torek: 24. maj.;

Marija Pomagaj

Ob 19. uri sv. maša za + Kolar Ivana in Franca Štrajhar
Sreda: 25. maj.;

Gregor VII., papež

Je dan čiščenja cerkve in okolice cerkve za sv. birmo. Za to opravilo ste naprošeni starši birmancev, pa tudi birmanke in birmanci k temu povabljeni, saj boste odslej tudi vi čistili cerkev

 

Ob 19. uri sv. maša za +  Hermino in Alfonza Novak

Četrtek: 26. maj: GOSPODOV VNEBOHOD, praznik;

Filip Neri, duh.

Ob 10. uri sv. maša za + Radota – Jakoba Čede in farane

 

Ob 18. uri izpostava SRT, češčenje, molitve, vmes prilika za spoved

Ob 19. uri sv. maša za + Gračner Alojza

Po maši podelitev birmskih listkov, brez katerih ne morete biti birmani.

 

Petek: 27. maj.;

Avguštin Canterburyjski, šk.

Ta dan starši birmancev uredijo okrasitev cerkve.

 

Ob 19. uri sv. maša za + Konrada, Marka in Apolonijo Lenart

Je začetek devetdnevnice prvoobhajancev.

Sobota: 28. maj.; German Pariški, šk. Ob 9:45. uri se birmanci in birmanke zberejo (v primeru, da bo lepo vreme) med župniščem in cerkvijo za slovesni vstop k sv. maši.

 

Ob 10. uri slovesnost sv. birme,

sv. maša za + Gelco in Ivana Pevec ter za birmance in njihove starše

Devetdnevnica prvoobhajancev

7. VELIKONOČNA NEDELJA:

29. maj.;

Maksim Emonski, šk.

Ob 7. uri sv. maša za + stare starše sestre Stropnik in Petra Buser ter za vse farane

Božjo besedo bere:Maja Bogdanovič

 

Ob 10. uri sv. maša za + Gaber Ivanko

Božjo besedo bereta: Nataše Seničar in Branko Marot

V delovnih dneh tega tedna Božjo besedo berejo birmanci.

Ta teden sta dežurni ministrantki: Metka in Urška Korenjak

Oznanilo tedna

5. VELIKONOČNA NEDELJA:

15. maj.;

Zofija (Sonja), muč.

Ob 7. uri sv. maša za + Gračner Alojza in za vse farane

Božjo besedo bere:  Slavica Gorenak  

 

Ob 10. uri sv. maša v gasilski slovesnosti, namen za + Terezijo Zdolšek in sorodnike in + gasilce ter v zahvalo za uspešno delo intervencije

Božjo besedo bereta: člana gasilcev Dramlje

 

Ponedeljek: 16. maj.;

Janez Nepomuk, duh., muč.

 

Ob 19. uri sv. maša za +  Marijo in Stanka Pajmon
Torek: 17. maj.;

Jošt, spok.

 

Ob 19. uri sv. maša za + Gračner Alojza
Sreda: 18. maj.;

Janez I., papež, muč.

 

Ob 17:30. uri je srečanje birmancev z gospodom škofom dr. Maksimiljanom Matjažem

 

Ob 19. uri sv. maša za + Belak Franca in Marijo ter za Mulej Štefana

Po tej maši, okrog 19:30 ure, je srečanje Župnijskega pastoralnega sveta v stari sestavi, ključarjev in gospodarskega sveta, v veroučni učilnici.

 

Četrtek: 19. maj.;

Urban,  papež

Ob 18. uri izpostava SRT, češčenje, molitve, vmes spovedovanje birmancev. Je začetek njihove devetdnevnice!

Ob 19. uri sv. maša za + Ivana Ocvirk, Jožico Rjavec in sorodnike*

 

Petek: 20. maj.;

Bernardin Sienski, duh.

Ob 18. uri spovedovanje staršev birmancev in njihovih botrov

Ob 19. uri sv. maša za + Slemenšek Nežo

Devetdnevnica

Sobota: 21. maj.;

Teobald, šk.

Cerkev čistijo, krasijo in kosijo okoli nje iz Razborja. Preteklim se zahvalim!

 

Ob 19. uri sv. maša za + Marjana Ložar

Devetdnevnica

 

6. VELIKONOČNA NEDELJA; nedelja turizma:

22. maj.;

Julija (Julka), muč.

Ob 7. uri sv. maša za + Elizabeto Mastnak in za vse farane

Božjo besedo bere: Petra Dobnik

 

Ob 10. uri sv. maša za + Milana Lamut

Božjo besedo bereta: Teja Gorjup in Ana Korenjak

 

Devetdnevnica

 

 

Ta teden je dežurni ministrant: Gašper Hribernik (v upanju, da se mu bo še kdo pridružil)

Oznanilo tedna

4. VELIKONOČNA NEDELJA, nedelja dobrega pastirja: 8. maj.;

Bobifacij IV., papež

Ob 7. uri sv. maša za + Frančiško Turnšek ter za vse farane

Božjo besedo bere: Kaja Sovinc

 

Ob 10. uri sv. maša za + Jožico Seničar, obl., in sorodnike Seničar Šifer*

Božjo besedo bereta:  Nataša Seničar in Teja Gorjup

 

Po tej maši je sestanek staršev prvoobhajancev, starši vabljeni!

 

Ponedeljek:  9. maj.;

Pahomij Mlajši, puščav.

 

Ob 19. uri sv. maša za + Vinka Kerš in vse Kerševe iz Kobleka, Skamen Janka, Gašperja in Toneta Vodeb
Torek:  10. maj.;

Job, svetopis. mož

 

Ob 19. uri sv. maša za + Zorič Franca, obl.
Sreda:  11. maj.;

Estela (Zvezdana),učenka

 

Ob 7. uri  sv. maša za + Sekolec, Trnovšek*

 

Četrtek:  12. maj.;

Leopold Mandič, red.

Ob 18. uri izpostava SRT, češčenje, molitve, vmes prilika za sv. spoved.

Ob 19. uri sv. maša za + Ivenčnik Franca, 8. dan

 

 

Petek: 13. maj.;

Servacij, muč.

Ob 7.  uri sv. maša za + Geliko Dečman, Rudija, sestro Marijo in Ano
Sobota: 14. maj.;

Bonifacij, muč.

Cerkev čistijo, krasijo in kosijo okoli nje iz Pletovarij.

 

Ob 19. uri sv. maša za + Franca Filej, starejš., obl., sorodnike Filej in Jager*

 

5. VELIKONOČNA NEDELJA:

15. maj.;

Zofija (Sonja), muč.

Ob 7. uri sv. maša za + Gračner Alojza in za vse farane

Božjo besedo bere:  Slavica Gorenak   

 

Ob 10. uri sv. maša v gasilski slovesnosti, namen za + Terezijo Zdolšek in sorodnike in + gasilce ter v zahvalo za uspešno delo intervencije

Božjo besedo bereta: Branko Marot in Petra Korenjak

 

 

 

Ta teden sta dežurna ministranta:  Tjan in Teja Tuhtar

Oznanilo tedna

3. VELIKONOČNA NEDELJA 1. maj.;

Jožef delavec, praznik

 

 .:

Ob 7. uri sv. maša za + Lavbič Heleno, Franca, Milko, Avguština, rod. Golčman – Mlakar ter za vse farane

Božjo besedo bere: Mira Repnik Šuštar

 

Je dan vašega darovanja za potrebe cerkve, lepo naprošeni!

 

Ob 10. uri na Sv. Uršuli, sv. maša za + Oset Bogomirja in Ano

Božjo besedo bereta: Ana in Urška Korenjak

Ponedeljek: 2. maj;

Atanazij veliki, šk.

 

Ob 19 uri sv. maša za +  Marjana Ložar. So ves mesec šmarnice.
Torek: 3. maj;

Filip in Jakob ml., apost.

 

 

Ob 19. uri sv. maša za + Veroniko Jelovšek
Sreda: 4. maj;

Florijan, Cvetko

Ob 7. uri  sv. maša  za + Golčman Cvetka

 

 

Četrtek: 5. maj;

Juta, spokornica

Ob 18. uri izpostava SRT, češčenje, molitve, vmes prilika za sv. spoved.

Ob 19. uri sv. maša za  + Jager Ano, obl. in Stanka

 

Po tej maši ob pol 8 uri je v veroučni učilnici nauk za krst za vse tiste, ki boste dali otroka krstiti v roku dveh mesecev. S seboj pripeljite botre in prinesite rojstni list otroka.

Petek:  6. maj;

Dominik Savio, dijak

Ob 6.uri izpostava SRT, češčenje, molitve, vmes prilika za sv. spoved. Po maši blagoslov z NS in obisk bolnikov po domovih.

Ob 7  uri sv. maša za + Jožico Hrastenšek

Sobota: 7. maj;

Gizela Opatinja

  .

Cerkev čistijo, krasijo in kosijo okoli nje iz Šedine in Vodul. Preteklim se zahvalim.

 

Ob 18:30 uri sv. maša za + Mastnak Elizabeto

Ob 19. uri je v žup. cerkvi citrarski koncert. Tenorist Klemen Torkar in citrarska skupina Kulturnega društva Ihan. Prirejajo koncert po Mariji. Prostovoljni prispevek. Lepo vabljeni!

4. VELIKONOČNA NEDELJA:

8. maj;

 Nedelja dobrega pastirja

Ob 7. uri sv. maša za + Frančiško Turnšek ter za vse farane

Božjo besedo bere: Kaja Sovinc

 

Ob 10. uri sv. maša za + Jožico Seničar, obl., in sorod. Seničar Šifer*

Božjo besedo bereta:  Nataša Seničar in Teja Gorjup

 

Po tej maši je sestanek staršev prvoobhajancev, starši vabljeni!

 

 

Ta teden sta dežurna ministranta: Luka in Matija Lavbič

Oznanilo tedna

 

2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA, NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA:

24. apr.;

Fidel, muč.

Ob 7. uri sv. maša za + Mulej Štefana in za vse farane

Božjo besedo bereta: Maja Bogdanovič in Petra Dobnik

 

Ob 10. uri v Marija Dobju sv. maša za + Vodušek Ivanko*

Božjo besedo bereta:Nataša Seničar in Teja Gorjup

 

Ob 13. uri krenemo z avtobusom na Brezje.

Ponedeljek: 25. apr.;

Marko, evang.

 

 

Ob 19. uri sv. maša za +  Mastnak Antona, obl.*

Torek: 26. apr.;

Pashazij, opat

 

Ob 19. uri sv. maša za + Golčman Milico
Sreda: 27. apr.;

Cita, dev.; Dan upora, d.p.d.

Ob 7. uri  sv. maša  za + Gračner Alojza

 

 

Četrtek: 28. apr.;

Peter Chanel, duh., muč.

Ob 18. uri izpostava SRT, češčenje, molitve, vmes prilika za sv. spoved

Ob 19. uri sv. maša za + Preložnik Mihaela

Petek: 29. apr.;

Katarina Sienska, dev., uč., sozavet. Evrope, praz.

Ob 7. uri sv. maša za +  Slemenšek Nežo
Sobota: 30. apr.;

Pij V., pp.

Ta dan čistijo in krasijo cerkev ter kosijo okoli nje iz Grušc in Jazbin. Preteklim se zahvalim.

 

Ob 19. uri sv. maša za + Lavbič Ivana

 

3. VELIKONOČNA NEDELJA 1. maj.;

Jožef delavec, d.p.d., praznik

 

 

Ob 7. uri sv. maša za + Lavbič Heleno, Franca, Milko, Avguština, rod. Golčman ­ Mlakar

Božjo besedo bere: Mira Repnik Šuštar

 

Je dan vašega darovanja za potrebe cerkve, lepo naprošeni!

 

Ob 10. uri na Sv. Uršuli, sv. maša za + Oset Bogomirja in Ano

Božjo besedo bereta: Ana in Urška Korenjak

 

Ta teden sta dežurni ministrantki: Pia in Eva Seničar

Za Ukrajino je bilo vaše nabirke 334 €. Od velikega petka za Sv. Deželo je bilo nabirke 92 €, Velikonočne nabirke je bilo skupno: 1.590 €. Bog vam povrni!

Zahvalim se Anici Lenart, Petri Dobnik in Miri Repnik Šuštar za krašenje, oltarjev, svežino prtov in ministrantskih oblačil, Branku Marotu za polovično subvencijo pisank za ministrante, Janezu Kačičniku, Ivanu Povalej, pevcem in drugim za sodelovanje pri procesiji, ministrantom in ministrantkam. Bog vam plačaj za vaš trud.

Oznanilo tedna

VELIKA NOČ;

Slovesni praznik Jezusovega vstajenja od mrtvih:

17. apr.;

Inocenc, šk.

 

Ob 7. uri vstajenska procesija.

Fante naprošam za sodelovanje v procesiji, (nošenje baldahina, križa, vstalega Gospoda, vel. sveče in drugo) sv. maša za + Horvat Stanislava, obl.* in za vse farane

Božjo besedo bere: Slavica Gorenak

 

Ta dan naprošeni za darove za vzdrževanja cerkva!

 

Ob 10. uri sv. maša za + Oset Bogomirja in Ano

Božjo besedo bereta: Petra in Ana Korenjak

Ponedeljek v velikonočni osmini: 18. apr.;

Galdin, šk.

Ob 19. uri sv. maša za+ Kolar Jožeta, Terezijo ter Podkrajšek Terezijo
Torek v velikonočni osmini:

19. apr.;

Leon IX., pp.

Ob 19. uri sv. maša za +  Jelovšek Ivana in vse Jelovškove
Sreda v velikonočni osmini:

20. apr.;

Hilda, dev.

Ob 7. uri  sv. maša za + Zdolšek Antona in za zdravje*

 

 

Četrek v velikonočni osmini:

21. apr.;

Anzelm, šk.

Ob 18. uri izpostava SRT, češčenje, molitve, vmes prilika za sv. spoved

Ob 19. uri sv. maša za  + Urško Vengušt, obl, Antona in sorodnike*

Petek v velikonočni osmini:

22. apr.;

Leonid, muč.

 Ob 7. uri sv. maša za + Gračner Alojza, 30. dan
Sobota v velikonočni osmini:

23. apr.;

Jurij, muč.

Cerkev čistijo in krasijo ter kosijo okoli nje iz Zaloga. Preteklim se zahvalim.

 

Ob 11.uri krst Naceta in sv. maša za + Slemenšek Nežo

 

2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA, NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

24. apr.; Fidel, muč.

 

 

Ob 7. uri sv. maša za + Mulej Štefana in za vse farane

Božjo besedo bereta: Maja Bogdanovič in Petra Dobnik

 

Ob 10. uri v Marija Dobju sv. maša za + Vodušek Ivanko*

Božjo besedo bereta:Nataša Seničar in Teja Gorjup

 

Ob 13. uri krenemo z avtobusom na Brezje.

                                                                                                                                                                                            

 

Ta teden sta dežurna ministranta: Martin in Ana Korenjak

Oznanilo tedna

 

CVETNA NEDELJA:

10. apr.;

Mihael Svetniški, red.

 

 

Ob 7. uri sv. maša za + starše Mirnik in Marijo ter za vse farane

Pri maši je blagoslov zelenja.

Božjo besedo bereta: Petra Dobnik in Maja Bogdanovič

 

Ob 9:45. uri blagoslov zelenja       

Ob 10. uri sv. maša za + Slemenšek Nežo, 30. dan

Božjo besedo bereta: Teja Gorjup in Ana Korenjak

 

Ponedeljek: 11. apr.;

Stanislav, šk., muč.

Tukaj ni sv. maše.
Torek: 12. apr.;

Zenon, Veronski, šk.

Ob 19. uri sv. maša za +  Marka, Konrada in Apolonijo Lenart.*
Sreda: 13. apr.;

Martin I., pp.

Ob 7. uri  sv. maša za krstne in birmske botre*

 

 

Veliki četrtek; Spomin Jezusove ustanovitve sv. evharistije in posvetitev apostolov v mašnike: 14. apr.;

Valerijan, muč.

Ob 9. uri je v Celju, stolnici krizmena maša.

 

Ob 18:25. uri ministrantske vaje. Bodite točni!

Ob 19. uri sv. maša za + Lavbič Jožeta in Pavlo

Pri slavi se zvonovi zavežejo, Najsvetejše se prenese na stranski oltar. Oltarji se razkrijejo, sledi Križev pot.

Pri tej sv. maši je nabirka za Ukrajino.

Veliki petek; Spomin Jezusovega trpljenja in smrti na križu (strogi post):

15. apr.;

Helena, kneginja

Priprava božjega groba, čiščenje in krašenje: zaselek Dramlje. Vaši darovi pri božjem grobu bodo poslani za Sveto deželo, kot v preteklih letih.

Ob 18:25. ministrantske vaje.

Ob 19. uri češčenje križa, sv. obhajilo, sledi češčenje pri božjem grobu.

V velikem tridnevju ne opravljamo poljskih del!

Velika Sobota; Spomin Jezusovega počitka v grobu:

16. apr.;

Bernardka, red.

Ob 8.00 uri blagoslov ognja.  Ogenj pripravi g. Darko Šuštar.

Preko celega dne češčenje pri božjem grobu!

 

Blagoslov velikonočnih jedil:

Ob 12. uri v Marija Dobju, ob 13. uri v Šentilju; ob 14. uri na Sv. Uršuli,

ob 15. in 16. uri v žup. cerkvi (pripravite ikebane za oltar)

 

Ob 20. uri  začetek vigilije, slavje luči, (prinesite s seboj svečo!), velikonočna hvalnica, poslušanje Božje besede, pri slavi se zvonovi razvežejo, sv. maša za + Pavlo, Ivana in Marjana Čater ter za Ljudmilo in Jožeta Banovšek

VELIKA NOČ; Slovesni praznik Jezusovega vstajenja od mrtvih:

17. apr.;

Inocenc, šk.

 

Ob 7. uri vstajenjska procesija. Fante naprošam za sodelovanje v procesiji, (nošenje baldahina, križa, vstalega Gospoda, vel. sveče in drugo) sv. maša za + Horvat Stanislava, obl.* in za vse farane

Božjo besedo bere:Slavica Gorenak

 

Ta dan naprošeni za darove za vzdrževanja cerkva!

 

Ob 10. uri sv. maša za + Oset Bogomirja in Ano

Božjo besedo bereta: Petra in Ana Korenjak

Ta teden sta dežurni ministrantki: Metka in Urška Korenjak

Oznanilo tedna

5. POSTNA, TIHA NEDELJA: 3. apr.; Rihard, šk.

Ob 7. uri sv. maša za + Martina* in vse žive in + farane Božjo besedo bereta: Slavica Gorenak in Kaja Sovinc          

Ta dan je vaše darovanje za potrebe cerkve, lepo naprošeni!  

Ob 9:30. uri Križev pot (vodi Petra Dobnik)

Ob 10. uri sv. maša za + Marjana Ložar, 30. dan Božjo besedo bereta: Branko Marot in Urška Korenjak

Ponedeljek: 4. apr.; Izidor Saviljski Ob 19. uri sv. maša za + Marijo Golež, obl., Jakoba , Alojzijo, Ludvika Lenič, Antona in Iva Ribič
Torek: 5. apr.; Vincenc, duh. Ob 19. uri sv. maša za + Alojzijo in Antona Hriberšek
Sreda: 6. apr.; Irenej Sirmijski, šk., muč. Ob 7. uri  sv. maša v zahvalo in priprošnjo za vnaprej, za blagoslov
Četrtek: 7. apr.; Janez de la Sale, duh.

Ob 18. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved

Ob 19. uri sv. maša za + Kristino in Alojza Kačičnik in za starše Slemenšek

Petek: 8. apr.; Valter, šk.

Ob 12:30. uri Križev pot

Ob 13. uri sv. maša v čast Materi Božji v zahvalo in za zdravje v družini

Sobota: 9. apr.; Tomaž Toletinski

Cerkev čistijo in krasijo iz Straže na Gori. Preteklim se lepo zahvalim!

Ob 11. uri sv. maša v zahvalo za 70 let Materi Božji in za Lavbič Jožefo

CVETNA NEDELJA: 10. apr.; Mihael Svetniški, red.

Ob 7. uri sv. maša za + starše Mirnik in Marijo ter za vse farane Božjo besedo bereta: Petra Dobnik in Maja Bogdanovič  

Ob 9:45 uri v cerkvi, blagoslov butar in zelenja.

Ob 10. uri sv. maša za + Slemenšek Nežo, 30. dan Božjo besedo bereta: Teja Gorjup in Ana Korenjak

Ta teden je dežurni ministrirant: Gašper Hribernik

Salezijanci so pripeljali oljčno zelenje za cvetno nedeljo, namesto tistih, ki butare doma ne bodo naredili, bi pa s tem imeli zelenje pri sebi. Za zelenje daste prostovoljni prispevek namenjen za vzdrževanje Don Boskovega centra.

Oznanilo tedna

4. POSTNA NEDELJA: 27. mar.; Rupert Salzburški, šk.

Ob 7. uri sv. maša za + Gošnjak Franca, Ivana, Pavleta Klečina, druž. Vrečar in Oprešnik ter za vse farane Božjo besedo bereta:  Maja Bogdanovič in Kaja Sovinc  

Ob 9:30. uri Križev pot (vodi Nataša Seničar)

Ob 10. uri sv. maša za + Radota-Jakoba Čede Božjo besedo bereta:  Nataša Seničar in Teja Gorjup

Ponedeljek: 28. mar.; Bojan (Vojan), knez

Ob 13. uri je spoved 9.B, 8.A in 8.B razreda.  

Ob 19. uri sv. maša za + Angelo in Stanka Arzenšek  

Torek: 29. mar.; Bertold, redovni ustanov. Ob 19. uri sv. maša za + Voga Zvonka
Sreda: 30. mar.; Janez Klimak, opat Ob 7. uri  sv. maša za + Slemenšek Nežo
Četrtek: 31. mar.; Modest Gosposvetski, šk.

Ob 18. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved.

Ob 19. uri sv. maša za + Gračner Alojza, osmina

Petek: 1. apr.; Hugo,šk.

Ob 6. uri izpostava SRT češčenje, litanije SJ

Ob 6:30. uri  Križev pot

Ob 7. uri sv. maša za +  Milana Lamut Blagoslov z NS in obisk bolnikov po domovih!

Velika noč je blizu, nove bolnike za ta praznik prijavite! Prvi petek!

Sobota: 2. apr.; Frančišek Paolski, red. ust.

Cerkev čistijo in krasijo iz Svetelke. Preteklim se lepo zahvalim!

Ob 19. uri sv. maša za + Trebovc Marijo, obl in Jožeta* Prva sobota!

Premik ure na poletni čas! 5. POSTNA, TIHA NEDELJA:  3. apr.; Rihard, šk.

Ob 7. uri sv. maša za + Martina* in vse žive in + farane

Božjo besedo bereta: Slavica Gorenak in Kaja Sovinc

Ta dan je vaše darovanje za potrebe cerkve, lepo naprošeni!

Ob 9:30. uri Križev pot (vodi Petra Dobnik)

Ob 10. uri sv. maša za + Marjana Ložar, 30. dan Božjo besedo bereta: Branko Marot in Urška Korenjak                  

Ta teden sta dežurna ministranta: Tjan in Teja Tuhtar

Na belo nedeljo, 24. aprila, romamo na Brezje. Prijave sprejema Danica Čater. Cena avtobusa je 10 € na osebo.