Oznanilo tedna

14. NEDELJA MED LETOM: 3. jul.; Tomaž, apostol   Ob 7. uri sv. maša za + Oset Bogomirja in Ano ter za farane Božjo besedo bere: Petra Dobnik   Je dan vašega darovanja za potrebe cerkve, lepo naprošeni!   Ob 10. uri sv. maša za + Franca Filej, obl., sorodnike Filej in Jager Božjo besedo … [Preberite več…]

Oznanilo tedna

13. NEDELJA MED LETOM: 26. jun.; Vigilij (Stojan), šk.   Oklic: Voga – Kolar! Ob 7. uri sv. maša za + Gračner Alojza ter za vse farane Božjo besedo bere: Maja Bogdanovič   Ob 10. uri sv. maša za + Ljudmilo Vizjak in Janeza ter za sorodnike Sv. krst: Tinkare Kroflič Božjo besedo bereta: Teja … [Preberite več…]

Oznanilo tedna

12. NEDELJA MED LETOM: 19. jun.; Romuald, opat Oklic: Voga – Kolar! Ob 7. uri sv. maša za + Ivenčnik Franca in za vse farane Božjo besedo bere: Petra Dobnik   Ob 10. uri sv. maša za + Mastnak Antona in starše ter sorodnike iz Zaloga Božjo besedo bereta: Petra Korenjak in Branko Marot Ponedeljek: … [Preberite več…]

Oznanilo tedna

NEDELJA  SVETE TROJICE: 12. jun.; Eskil, muč. Ob 7. uri sv. maša za + starše in Jožeta Arh, Nežiko Fendre, Ano Leber ter za vse farane Božjo besedo bere: Kaja Sovinc   Ob 10. uri sv. maša za + Vikija, Martina, Gregorja Leber in Jagrove iz Laz Božjo besedo bereta: Nataša Seničar in Teja Gorjup … [Preberite več…]

Oznanilo tedna

BINKOŠTI: 5. jun.; Bonifacij, šk., muč. Ob 7. uri sv. maša za + Bobnar Ivana in Terezijo Božjo besedo bere: Slavica Gorenak   Je dan vašega darovanja za potrebe cerkve, lepo naprošeni!   Ob 9:40. uri se prvoobhajanci s starši zberejo pred Slomškovo dvorano, nato je slovesni vstop v cerkev. Ob 10.uri slovesna sv. maša, … [Preberite več…]

Oznanilo tedna

7. VELIKONOČNA NEDELJA: 29. maj.; Maksim Emonski, šk. Ob 7. uri sv. maša za + stare starše sestre Stropnik in Petra Buser ter za vse farane Božjo besedo bere: Maja Bogdanovič   Ob 10. uri sv. maša za + Gaber Ivanko Božjo besedo bereta: Nataša Seničar in Branko Marot Do binkošti tudi binkoštna devetdnevnica Ponedeljek: … [Preberite več…]

Oznanilo tedna

6. VELIKONOČNA NEDELJA, nedelja turizma: 22. maj.; Julija (Julka), muč. Ob 7. uri sv. maša za + Elizabeto Mastnak in farane Božjo besedo bere: Petra Dobnik   Ob 10. uri sv. maša za + Milana Lamut; devetdnevnica Božjo besedo bereta: Teja Gorjup in Ana Korenjak   Ponedeljek: 23. maj.; Dezider (Željko), muč. Ob 19. uri … [Preberite več…]

Oznanilo tedna

5. VELIKONOČNA NEDELJA: 15. maj.; Zofija (Sonja), muč. Ob 7. uri sv. maša za + Gračner Alojza in za vse farane Božjo besedo bere:  Slavica Gorenak     Ob 10. uri sv. maša v gasilski slovesnosti, namen za + Terezijo Zdolšek in sorodnike in + gasilce ter v zahvalo za uspešno delo intervencije Božjo besedo bereta: člana … [Preberite več…]

Oznanilo tedna

4. VELIKONOČNA NEDELJA, nedelja dobrega pastirja: 8. maj.; Bobifacij IV., papež Ob 7. uri sv. maša za + Frančiško Turnšek ter za vse farane Božjo besedo bere: Kaja Sovinc   Ob 10. uri sv. maša za + Jožico Seničar, obl., in sorodnike Seničar Šifer* Božjo besedo bereta:  Nataša Seničar in Teja Gorjup   Po tej … [Preberite več…]

Oznanilo tedna

3. VELIKONOČNA NEDELJA:   1. maj.; Jožef delavec, praznik    .: Ob 7. uri sv. maša za + Lavbič Heleno, Franca, Milko, Avguština, rod. Golčman – Mlakar ter za vse farane Božjo besedo bere: Mira Repnik Šuštar   Je dan vašega darovanja za potrebe cerkve, lepo naprošeni!   Ob 10. uri na Sv. Uršuli, sv. maša … [Preberite več…]